LZA SENĀTA LĒMUMI

20-04-2018

LZA Senāts 2018. gada 17. aprīļa sēdē nolēma:

1. Piešķirt LZA Senāta Atzinības rakstu akadēmiķim Andrim KRŪMIŅAM par nozīmīgu ieguldījumu segnetoelektriķu fizikas attīstībā Latvijā un jauno zinātnieku sagatavošanā, kā arī aktīvu līdzdalību LZA darbā.

2. Piešķirt LZA Senāta Atzinības rakstu LZA goda loceklim dzejniekam Guntaram GODIŅAM par radošo devumu un būtisku ieguldījumu Latvijas kultūras sakaru veidošanā ar kaimiņvalstīm.

3. Apstiprināt Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas 2018. gada 15. marta sēdes lēmumu un piešķirt LZA goda doktora grādu medicīnā (Dr.h.c.med.) RSU Zobārstniecības fakultātes dekānei Ilgai URTĀNEI.

4. Apstiprināt Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas 2018. gada 26. marta sēdes lēmumu un piešķirt LZA goda doktora grādu ekonomikā (Dr.h.c.oec.) Bartošam MICKEVIČAM (Bartosz Mickiewicz, Polijas Rietumpomerānijas Tehnoloģiju universitāte).

5. Izsludināt vakances 2018. gada Rudens pilnsapulces jaunu locekļu vēlēšanām.

LZA Senāta priekšsēdētājs J. Stradiņš
LZA Senāta zinātniskā sekretāre A. Edžiņa


LZA Senāta priekšsēdētājs J. Stradiņš, akadēmiķis A. Krūmiņš un LZA FTZN priekšsēdētājs J. Spīgulis

Foto A. Edžiņa

Powered by Elxis - Open Source CMS