LATVIJAS ZINĀTNIEKU SAVIENĪBĀ

20-04-2018

Š. g. 29. martā notika Latvijas Zinātnieku savienības valdes sēde. Tajā uzklausīja LZS pārstāves Radošo savienību padomē (RSP) Ritas Beberes informāciju par Radošo savienību padomes pilnsapulci š. g. 13. maijā, kurā ar pārskata ziņojumu uzstājās RSP priekšsēdētāja Dace Bluķe. Gada lielākais notikums ir pieņemtais Radošo personu un radošo organizāciju likums, kas tapa kopš 2004. gada, sadarbojoties Latvijas un starptautiskām organizācijām, tai skaitā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu, Nacionālo Kultūras padomi u.c., kā arī RSP kā sociālajam partnerim sadarbojoties ar ministrijām. Radošajām organizācijām 2018. gadā jāpārreģistrējas un jāsaskaņo savi statūti atbilstoši jaunajam likumam. Ja Latvijas Zinātnieku savienība ir radoša profesionāla organizācija, tad tai ir jābūt šajā savienībā.

Jāprecizē, cik LZS biedru nodarbojas ar mākslas pētniecību un atbilst likumam par radošajām personām un var pretendēt uz likumā paredzētajiem materiālajiem pabalstiem vai atvieglojumiem. Tā kā to, visticamāk, nebūs 50, kā prasa likums, tad jaunievēlētajai LZS valdei, kas tiks izveidota LZS kongresā 10. maijā, viens no uzdevumiem būs noskaidrot, kura no radošajām savienībām būtu gatava šos dažus cilvēkus, atbilstoši viņu darbības laukam, ņemt savā paspārnē.

Par Latvijas Zinātnes padomē apspriesto informēja LZS pārstāve LZP Ināra Bondare. Ir notikusi 2018. gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu konkursa rezultātu administratīvā izvērtēšana. Visi iesniegtie projekti atbilst prioritārajiem virzieniem. Projekta vadītājs vai galvenais izpildītājs nedrīkst piedalīties vairākos projektos. Tika izbrāķēti divi projekti, kur ekspertu padomē nebija pietiekams zinātņu doktoru skaits (50%), lai varētu iesniegt projektus. Izveidota tehniskā padome, kas piemeklēs tehniskos ekspertus visu projektu izskatīšanai. Ja nebūs krasas atšķirības starp ekspertu vērtējumiem, projektam tiks dota zaļā gaisma. Tiks izsludināti divi lieli sadarbības projekti: Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ķīnas Republikas (Taivānas) Zinātnes un tehnoloģijas minstrijas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda, kā arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas kopīgās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā konkursa projekti, kuriem jāizstrādā un jāapstiprina vērtēšanas metodika. Tas jāizdara ministrijai kopā ar Latvijas Zinātnes padomi.

LZS valdes priekšsēdētājs Uldis Gāvītis atgādināja, ka LZS kongresā 10. maijā tiešās vēlēšanās, aizklāti balsojot, jāievēl LZS padome. Padomes mazākais skaitliskais sastāvs ir 25, lielākais - 35. Jaunievēlētā padome savukārt ievēl valdi 7 locekļu sastāvā un revīzijas komisiju 3 locekļu sastāvā. Lai pārrunātu kongresa gaitu un tajā risināmos jautājumus, LZS padome un valde pulcējās uz sēdi piektdien, 20. aprīlī plkst. 15.00.

Z.K.

Powered by Elxis - Open Source CMS