LZA Eiropas Politikas pētījumu institūts uzsāk aktīvu darbību ar diskusiju forumu "Latvijas tautsaimniecības attīstība un izaicinājumi"

10-04-2018

Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) 2017. gadā tika izveidots Eiropas Politikas pētījumu institūts (EPPI), kurš uzsāk aktīvu darbību ar diskusiju forumu "Latvijas tautsaimniecības attīstība un izaicinājumi". Diskusiju forums notiks otrdien, 10. aprīlī plkst. 10 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Šī foruma mērķis ir iepazīstināt plašāku organizāciju un ekspertu loku ar Eiropas Semestra ietvaros Eiropas Komisijas izstrādāto Ziņojumu par Latviju 2018. gadam (Country Report Latvia 2018) un diskutēt par Latvijas tautsaimniecības attīstību un izaicinājumiem šajā kontekstā, aicinot foruma dalībniekus izteikt savus viedokļus, kā arī dalīties savā redzējumā un pieredzē par Latvijas veiksmīgas nākotnes attīstības iespējām.

Forums tiek rīkots sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Plānots, ka tajā piedalīsies apmēram 40 Latvijas Zinātņu akadēmijas, valdības un Saeimas pārstāvji, kā arī ekonomikas pētnieki, neatkarīgi eksperti, privātā sektora, preses un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par LZA EPPI vai šā gada 10. aprīlī plānoto diskusiju forumu, lūdzu, sazinieties ar tā izpilddirektori Zani Zeiboti (e-pasts: ; tel. 29417214).

Informācija par LZA EPPI

LZA EPPI darbība ir noteikta atbilstoši LZA Hartā un Statūtos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai, kā arī atbilstoši LZA attīstības stratēģijai veidot un realizēt pētnieciskos projektus un programmas, nodrošināt zinātnieku kvalitatīvu darbību un iesaistīšanu Eiropas politikas starpdisciplinārajā pētniecībā un sadarbībā. EPPI darbība vērsta uz to, lai nodrošinātu pētniekiem un citiem interesentiem iespēju iegūt zināšanas par Eiropas integrācijas starpdisciplināro problemātiku, sabiedrības attīstībai aktuālu pētniecības virzienu un projektu īstenošanu, īpaši ievērojot ekonomiskos, tiesiskos, politiskos un socioloģiskos aspektus, ar nolūku sekmēt LZA atpazīstamību starptautiskajā zinātniskajā vidē.

Plānots, ka EPPI aktīvi sadarbosies ar citām LZA struktūrvienībām, pētniecības un izglītības iestādēm, fondiem, sabiedriskajām un citām organizācijām Latvijas Republikā un ārvalstīs, kā arī iesaistīsies starptautiskās pētnieciskās organizācijās, piedalīsies zinātnisku konferenču, semināru, simpoziju un citu zinātnisku sanāksmju organizēšanā valsts un starptautiskā mērogā, kā arī līdzdarbosies citu zinātniski pētniecisku institūciju rīkotos pasākumos Latvijas Republikā un ārvalstīs.

Pēdējā atjaunošana 13-04-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS