2018. gada LZA Pavasara pilnsapulce

6-04-2018

Š.g. 5 aprīlī, Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulces atklāšanā LZA prezidents Ojārs Spārītis atzīmēja, ka Latvija 27 gadus pēc valstiskās neatkarības atgūšanas ar finansējumu zinātnei ir noslīdējusi pēdējā vietā Eiropas Savienībā, un uzdeva jautājumu, "vai tā nav atbilde uz jautājumu par to, cik lielā mērā Latvijas valstī tiek domāts par mūsu kopējo stratēģisko drošību? [..] Par kādu tālredzību gan ir iespējams runāt, ja, reaģējot uz Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, kā arī uz Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli, Finanšu ministrija šī gada 9. martā atbild sekojošo: "saskaņā ar likumu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018, 2019. un 2020. gadam" VISI PIEEJAMIE valsts budžeta finanšu līdzekļi 2018. gadam un turpmākajiem diviem gadiem ir sadalīti". Bet zinātnieki, virinādami Saeimas, Ministru kabineta un ministriju durvis, naivi cer, ka vēlēšanu gads līdzīgi "Auseklītim" atrisinās visas problēmas, un, ka nākamajā 2019. gadā zinātne var kļūt par prioritāri atbalstītu tautsaimniecības nozari".

LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns savā apsveikuma uzrunā citēja valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV ārzemju ekspertes Dr.habil.oec. Tiiu Paas  vārdus no nule programmas ietvaros izdotās grāmatas "Simtam pāri. Viedā Latvija": "[..] lai gan kopumā ekonomiski attīstītākās valstīs iedzīvotāji ir nosacīti laimīgāki nekā nabadzīgākās valstīs, tomēr ilgtermiņā valstu ekonomiski rādītāju paaugstināšanās nespēj tikpat proporcionāli celt iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi, paaugstināt laimes sajūtu (subjektīvo labklājību). [..] Izrādās, subjektīvajai labklājībai īpaši svarīga ir uzticēšanās valdībai un valsts iestādēm" (20., 21. lpp.). J.Vucāns nobeigumā uzsvēra, ka jāstiprina sazobe starp varas struktūrām un zinātnē strādājošajiem.

Ar akadēmisko lekciju par neatkarīgu Baltijas valstu izveidošanās politiskajām un vēsturiskajām cēloņsakarībām uzstājās LZA korespondētājloceklis Ēriks Jēkabsons.

LZA vārdbalvas saņēma seši izcili zinātnieki un četri jaunie zinātnieki.

Pilnsapulces noslēgumā ar ziņojumiem par LZA darbību 2017. gadā referēja LZA ģenerālsekretārs A.Siliņš un LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Juris Krūmiņš.

Foto - Jānis Brencis


LR Saeimas  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas
priekšsēdētājs Jānis Vucāns

LZA korespondētājloceklis Ēriks Jēkabsons

Raiņa balvas laureāte LZA goda doktore Gundega
Grīnuma

Heinricha Skujas balvas laureāts LZA goda doktors
Jānis Rukšāns

Edgara Siliņa balvas laureāts LZA īstenais loceklis
Mārtiņš Rutkis

LZA prezidents Ojārs Spārītis, prezentējot Ērika
Jēkabsona monogrāfiju "Neatkarības kara stāsti.
1918-1920"

Arveda Švābes balvas laureāts LZA
korespondētājloceklis Ēriks Jēkabsons

Gustava Vanaga balvas laureāts LZA īstenais
loceklis Aigars Jirgensons

Arvīda Kalniņa balvas laureāts Dr.silv. Imants
Baumanis

Emīlijas Gudrinieces balvas laureāte Mg. Krista Suta

Zentas Mauriņas balvas laureāte Mg. Signe Raudive

Ludviga un Māra Jansonu balvas laureāts Mg. Jānis
Šmits

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvas laureāts
Mg.
Mārcis Sējējs

LZA ģenerālsekretārs Andrejs Siliņš

LZA Uzraudzības padomes priekšsēdētājs 
Juris Krūmiņš

No kreisās: LZA prezidents Ojārs Spārītis, Ēriks Jēkabsons, Jānis Rukšāns, Signe Raudive,
Aigars Jirgensons, Mārtiņš Rutkis, akadēmiķe Baiba Rivža, Imants Baumanis

Pēdējā atjaunošana 7-04-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS