Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām īsteno, goda un ārzemju locekļu vietām

3-04-2018

Vakances nodaļās:

Lauksaimniecības zinātņu nodaļa: 2 vakances

Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa: 2 vakances

Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa: 2 vakances

Mežzinātņu nodaļa: 3 vakances

Inženierzinātņu nodaļa: 2 vakances

Piesakot kandidātu, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pieteikums: kandidāta iesniegums, norādot motivāciju kandidēšanai uz LLMZA izsludinātajām vakancēm. Iesniegumam jāpievieno protokola izraksts par LLMZA nodaļas balsojuma rezultātiem un, pēc izvēles, viena vai vairāku LLMZA locekļu atbalsta vēstule kandidāta izvirzīšanai;
  • pieteicēja apstiprināta kandidāta zinātniskā biogrāfija (Curriculum vitae), norādot dzimšanas gadu un datumu, pašreizējās darba vietas un mājas adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, atsevišķi norādot ieguldījumu zinātnes attīstībā;
  • ziņas par apbalvojumiem un pagodinājumiem (Latvijā un ārvalstīs saņemto diplomu kopijas).

Saskaņā ar LLMZA statūtiem:

par Akadēmijas īstenolocekli var būt ievēlēta persona ar doktora grādu, kuru konkursa kārtībā ievēlē no autoritatīvākajiem lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, agrārās ekonomikas, inženierzinātņu un meža nozaru zinātniekiem, kuri ar savu darbu sekmējuši zinātnes un ražošanas attīstību. Par Akadēmijas īsteno locekli zinātnieku var ievēlēt, ja viņš nav sasniedzis 70 gadu vecumu.

Par goda locekli ievēlē izcilus zinātnes, kultūras, tautsaimniecības un sabiedriskos darbiniekus, kas aktīvi veicinājuši zinātnes nozaru attīstību.

Dokumenti iesniedzami Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidijam Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā 204. kabinetā līdz 2018. gada 15. maijam.

Informācija pa telefoniem 67223448, 29215144 vai pa e-pastu 

Pēdējā atjaunošana 3-04-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS