LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde 2018. gada 21. februārī

16-02-2018

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas
 s ē d e
Trešdien, 2018. gada 21. februārī plkst. 15.00
LZA Senāta sēžu zālē

Referāti no cikla LZA FTZN sasniegumi:

1. "Topoloģiskā UML modelēšana: uzlabota domēna modelēšanas un programmatūras izstrādes pieeja". (RTU DTF). LZA goda. loc. Jānis Osis

2. "Šķidro metālu elektromagnētisko indukcijas sūkņu uz pastāvīgiem magnētiem parametru optimizācija". LU Fizikas institūta vadošais pētnieks Dr.phys. Imants Bucenieks

3. "Energosistēmas un tās sastāvdaļu modelēšanas, režīmu izvēles un attīstības lēmumu atbalsta datubāzu un programmatūru kompleksa izveide un pielietošana praktiskajā un zinātniskajā darbā", prezentēs: RTU doktorante Zane Broka, doktorants Kārlis Baltputnis un asoc. prof. Gatis Junghans

Powered by Elxis - Open Source CMS