LU Juridiskās fakultātes profesoram Jānim Lazdiņam pasniegta LZA Dītriha Andreja Lēbera balva

11-01-2018

Latvijas Zinātņu akadēmija, Mencendorfa nams un Latvijas Juristu biedrība 4. janvārī rīkoja ievērojamā vācbaltiešu jurista un politologa Dītriha Andreja Lēbera 95 gadu jubilejai veltītu pasākumu, kura gaitā jau ceturto reizi tika pasniegts viņa vārdā nosauktais prestižais Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) apbalvojums. Šogad to saņēma Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors Jānis Lazdiņš par tiesiskas un demokrātiskas valsts atjaunošanas pieredzes pētījumiem un izcilu devumu Latvijas Tiesību zinātnes attīstībā.

Svinīgo pasākumu Mencendorfa namā ievadīja tā vadītājas Ilonas Auderes un LZA prezidenta Ojāra Spārīša uzrunas, kā arī tika noturēti divi priekšlasījumi: balvas ieguvējs profesors Jānis Lazdiņš stāstīja par Dītrihu Andreju Lēberu kā juristu un politologu, savukārt juriste Signe Terihova - par viņa lomu Latvijas tiesību zinātnes attīstībā pēc valstiskās neatkarības atgūšanas. Tāpat pasākumā savās atmiņās par D. A. Lēberu, viņa saikni ar Latviju un zinātnisko darbību dalījās viņa dēls Aleksis Lēbers.

Dītrihs Andrejs Lēbers (1923-2004) bija Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis (1990) un LZA Lielās medaļas laureāts (1995), Latvijas Universitātes goda doktors juridiskajā zinātnē (1991), tāpat arī Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks (1995). Bijis Ķīles Universitātes profesors, tās Juridiskās fakultātes dekāns un viesprofesors universitātēs Latvijā, Igaunijā, Austrālijā un ASV. Aktīvi piedalījies Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas procesos.

Dītriha Andreja Lēbera balva ir LZA balva tiesību vai politikas zinātnē. Iepriekš tā piešķirta tādiem atpazīstamiem tiesību zinātniekiem kā Tālavam Jundzim (2008), LU JF profesoram Kalvim Torgānam (2009) un Egilam Levitam (2013).

Zane Rozīte, LZA BSPC


D. A. Lēbera balvas laureāti - Tālavs Jundzis, Egils Levits, Kalvis Torgāns, Jānis Lazdiņš un D. A. Lēbera dēls Aleksis Lēbers Foto J. Brencis

Powered by Elxis - Open Source CMS