LU Juridiskās fakultātes profesoram Jānim Lazdiņam pasniegta LZA Dītriha Andreja Lēbera balva

5-01-2018

Ceturtdien, 4. janvārī, Mencendorfa namā norisinājās Dītriha Andreja Lēbera 95 gadu jubilejai veltīts pasākums, kura gaitā Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) profesoram Jānim Lazdiņam tika pasniegts prestižais Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) apbalvojums - Dītriha Andreja Lēbera balva.

Saskaņā ar LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas balvu ekspertu komisijas 2017. gada 18. oktobra sēdes lēmumu un LZA Senāta 14. novembra sēdē nolemto, Dītriha Andreja Lēbera balva LU JF profesoram Dr.iur. Jānim Lazdiņam pasniegta par tiesiskas un demokrātiskas valsts atjaunošanas pieredzes pētījumiem un izcilu devumu Latvijas tiesību zinātnes attīstībā.

Dītriha Andreja Lēbera balva ir LZA vārdbalva tiesību vai politikas zinātnē. Iepriekš tā piešķirta tādiem pazīstamiem tiesību zinātniekiem kā Tālavam Jundzim (2008), LU JF profesoram Kalvim Torgānam (2009) un Egilam Levitam (2013).

Informācija: LU Juridiskā Fakultāte, Madara Marija Ose (05.01.2018)

Jāņa Brenča foto


D.A. Lēbera balva


Dr.iur. Jānis Lazdiņš, LZA prezidents Ojārs Spārītis, akadēmiķe Raita Karnīte


Dr.iur. Jānis Lazdiņš


D.A. Lēbera balvas laureāti - Tālavs Jundzis, Egils Levits, Kalvis Torgāns, Jānis Lazdiņš un D.A. Lēbera dēls Dr. Aleksis Lēbers (Alexis Loeber)

Powered by Elxis - Open Source CMS