LZA akadēmiķe B. Rivža piedalījās Daugavpils Universitātes promocijas padomes sēdē

28-12-2017

Š. g. 20. decembrī Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomē, apakšnozarē "Reģionālā ekonomika" Mg.oec. Alīna Ohotina veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu „Investīciju klimats Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas pierobežas reģionos". Starp promocijas darba recenzentiem bija arī LZA akadēmiķe, profesore, Dr.habil.oec. Baiba Rivža. Daugavpils Universitātes ir arī VPP EKOSOC- LV partneris.

Powered by Elxis - Open Source CMS