Pasniegti diplomi jaunievēlētajiem LZA locekļiem. Fotogalerija

19-12-2017

Vakar, 18. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) tika pasniegti diplomi jaunievēlētajiem akadēmijas locekļiem.

23. novembrī LZA rudens pilnsapulcē tika ievēlēti 11 īstenie locekļi -  Jānis Alnis (fizika), Maija Burima (literatūrzinātne), Ausma Cimdiņa (literatūrzinātne), Tālis Gaitnieks (mežzinātne), Aigars Jirgensons (ķīmija), Tālis Juhna (inženierzinātne), Mārcis Leja (medicīna), Sandra Lejniece (medicīna), Valdis Pīrāgs (medicīna), Aleksandrs Šostaks (matemātika) un Igors Šuvajevs (filozofija), kā arī 11 korespondētājlocekļi - Aivars Bērziņš (veterinārmedicīna), Inguna Daukste-Silasproģe (literatūrzinātne), Egils Ginters (informātika), Ivars Ījabs (politoloģija), Kristaps Jaudzems (ķīmija), Aigars Pētersons (medicīna), Nils Rostoks (bioloģija), Aleksandrs Urbahs (mehānika), Juris Vīksna (informātika), Ineta Ziemele (tiesību zinātne) un Sanita Zute (lauksaimniecības zinātne). Valdis Bojarevičs (fizika, Apvienotā Karaliste), Maija Kukļa (fizika, ASV) un Zenons Lovkis (inženierzinātne, Baltkrievija) tika ievēlēti par LZA ārzemju locekļiem, bet Boriss un Ināra Teterevi - par LZA goda locekļiem.

Fotogalerija (Jānis Brencis)


LZA prezidents Ojārs Spārītis


LZA goda loceklis Zbigņevs Stankevičs, LZA
prezidents Ojārs Spārītis


LZA īstenais loceklis Andris Ozols, LZA īstenais
loceklis Jānis Alnis (fizika), LZA prezidents
Ojārs Spārītis


LZA goda loceklis Zbigņevs Stankevičs, LZA īstenā
locekle Maija Burima (literatūrzinātne), LZA
prezidents Ojārs Spārītis


LZA goda loceklis Zbigņevs Stankevičs, LZA īstenā
locekle Ausma Cimdiņa (literatūrzinātne), LZA
prezidents Ojārs Spārītis


LZA īstenais loceklis Bruno Andersons, LZA īstenais
loceklis  Tālis Gaitnieks (mežzinātne), LZA
prezidents Ojārs Spārītis


LZA īstenā locekle Vija Kluša, LZA īstenais loceklis
Aigars Jirgensons (ķīmija), LZA prezidents
Ojārs Spārītis


LZA īstenā locekle Vija Kluša, LZA īstenais loceklis
Mārcis Leja (medicīna), LZA prezidents
Ojārs Spārītis


LZA īstenā locekle Vija Kluša, LZA īstenā locekle
Sandra Lejniece (medicīna), LZA prezidents
Ojārs Spārītis


LZA īstenā locekle Vija Kluša, LZA īstenais loceklis
Valdis Pīrāgs (medicīna), LZA prezidents
Ojārs Spārītis


LZA īstenais loceklis Andris Ozols, LZA īstenais
loceklis Aleksandrs Šostaks (matemātika), LZA prezidents Ojārs Spārītis


LZA goda loceklis Zbigņevs Stankevičs, LZA īstenais
loceklis Igors Šuvajevs (filozofija), LZA prezidents
Ojārs Spārītis

 

LZA īstenais loceklis Bruno Andersons, LZA
korespondētājloceklis Aivars Bērziņš
(veterinārmedicīna), LZA prezidents Ojārs Spārītis

 

LZA goda loceklis Zbigņevs Stankevičs, LZA
korespondētājlocekle Inguna Daukste-Silasproģe
(literatūrzinātne), LZA prezidents Ojārs Spārītis

 

LZA īstenais loceklis Andris Ozols, LZA
korespondētājloceklis Egils Ginters (informātika),
LZA prezidents Ojārs Spārītis

 

LZA īstenā locekle Vija Kluša, LZA korespondētāj-
loceklis Kristaps Jaudzems (ķīmija), LZA prezidents
Ojārs Spārītis

 

LZA īstenā locekle Vija Kluša, LZA korespondētāj-
loceklis Aigars Pētersons (medicīna), LZA prezidents
Ojārs Spārītis

 

LZA īstenā locekle Vija Kluša, LZA korespondētāj-
loceklis Nils Rostoks (bioloģija), LZA prezidents
Ojārs Spārītis

 

LZA īstenais loceklis Andris Ozols, LZA
korespondētājloceklis Aleksandrs Urbahs (mehānika), LZA prezidents Ojārs Spārītis

 

LZA īstenais loceklis Andris Ozols, LZA
korespondētājloceklis Juris Vīksna (informātika),
LZA prezidents Ojārs Spārītis

 

LZA goda loceklis Zbigņevs Stankevičs, LZA
korespondētājlocekle Ineta Ziemele (tiesību
zinātne), LZA prezidents Ojārs Spārītis

 

LZA īstenā locekle Vija Kluša, LZA goda doktors
Einārs Loža, LZA prezidents Ojārs Spārītis

 

LZA īstenais loceklis Bruno Andersons, LZA
korespondētājlocekle Sanita Zute (lauksaimniecības
zinātne), LZA prezidents Ojārs Spārītis

 

Akadēmiķis Jānis StradiņšLZA jaunievēlētie locekļi ar akadēmijas prezidentu Ojāru Spārīti, akadēmiķi Jāni Stradiņu un citiem

Pēdējā atjaunošana 19-12-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS