VPP ECOSOC-LV darba rezultāts būs redzams monogrāfijās

14-12-2017

28. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā norisinājās valsts pētījumu programmas (VPP) 5.2. "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)" darba vadības seminārs.

Semināra dalībnieki, tostarp EKOSOC-LV programmas vadītāja, akadēmiķe Baiba Rivža  un Studiju un zinātnes administrācijas Zinātnes projektu daļas vadītāja Inguna Paredne, uzklausīja projektu vadītāju ziņojumus par paveikto projektu ietvaros un plānotajiem darbiem.

Valsts pētījumu programmas noslēgumu plānots atzīmēt izdodot grāmatu "Simtam pāri. Viedā Latvija", kurā tiks apkopoti programmas ietvaros veiktie pētījumi, informācija par daudzveidīgajiem pasākumiem un konferencēm, kas norisinājušies programmas darbības gados, kā arī sniegtas valsts viedās attīstības prognozes un scenāriji ekspertu skatījumā. Grāmatas atvēršana plānota 2018. gada 21. martā.

Sagaidot Pasaules Latviešu zinātnieku kongresu, kas sanāks Rīgā 2018. gada jūnijā savukārt tiks prezentēta gan grāmata "Simtam pāri. Viedā Latvija", gan atsevišķas monogrāfijas par katru no EKOSOC-LV programmas projektiem, turklāt kongresa ekonomikas sekcijā ir iekļauts ziņojums par programmas pētījumu rezultātiem.

Ilze Stengrevica,
LZA sabiedrisko attiecību speciāliste
 

Powered by Elxis - Open Source CMS