Latvijas ķīmijas vēstures pētniekam Ilgaram Grosvaldam - 90

14-12-2017

Šogad cienījumu jubileju svinēja ilggadīgais Latvijas ķīmijas vēstures muzeja2 direktors Dr.sc.ing. Ilgars Grosvalds (dzim. 1927). Šim notikumam par godu sadarbībā ar LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeju un RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centru tika atklāta silikātķīmiķa, zinātnes vēsturnieka un valsts emeritētā zinātnieka fundamentālo darbu izstāde. Un to nav maz! Līdz 2017. gada 18. novembrim I. Grosvalds ir publicējis 711 zinātniskus darbus, četri no tiem iznākuši šogad.

Izstādes atklāšanā I. Grosvalda mūža ieguldījumu ķīmijas, tehnikas un vēstures zinātņu attīstībā godināja LZA prezidents Ojārs Spārītis un viceprezidents Andrejs Krasņikovs, RTU rektors Leonīds Ribickis, piešķirot Atzinības rakstus, kā arī Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas biedri, izsakot pateicību par zinātnieka veikumu.

Ļoti atbilstošu raksturojumu I. Grosvalda mūža darbam devis Britu Kolumbijas universitātes ķīmijas profesors Jānis Aleksandrs Lielmežs, atzīmējot zinātnieka devuma daudzšķautņainību, un īpaši uzsverot viņa kā skolotāja pienesumu, izaudzinot veselu paaudzi jauno ķīmiķu-tehnologu.

Prātā paturama ir zinātnes vēsturnieka I. Grosvalda atziņa - pagātnes zināšanas ir Latvijas nākotnes zinātņu ēkas būvakmens.

Ivans Griņevičs,
Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas biedrs


1 Vairāk par I. Grosvaldu lasiet izdevumā "Zinātnes Vēstnesis" 2012. gada 10. septembra numurā

2 Latvijas ķīmijas vēstures muzejs ir LU un RTU mācību, zinātniski-pētnieciska un kultūrizglītojoša struktūrvienība, kas izvietots LU ēkā Kronvalda bulvārī 4, Rīgā. Būve celta 1901. gadā kā Rīgas Politehniskā institūta ķīmijas laboratoriju korpuss pēc akadēmiķu un profesoru norādījumiem.


Ilgars Grosvalds (centrā) kopā ar Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas biedriem savā 90. dzimšanas dienā pie Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja                             Foto E. Lapsa

Pēdējā atjaunošana 14-12-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS