Aizstāvēšana

14-12-2017

2018. gada 10. janvārī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

GUNTA SUMERAGA

aizstāvēs promocijas darbu "Neirohumorālās inervācijas un neirogēnā iekaisuma loma deguna un aizdegunes gļotādā pacientiem ar izolētu aizdegunes tecēšanas sindromu".

Recenzenti: Dr.med Ilze Štrumfa (RSU); Dr.med Eugenijs Lesinsks (Eugenijus Lesinskas, Viļņas Universitāte, Lietuva); Dr.med Marina Aunapū (Marina Aunapuu, Tartu Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2018. gada 15. janvārī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANATOLIJS POŽARSKIS

aizstāvēs promocijas darbu "Vēlīnā hipogonādisma attīstības un diagnostikas īpatnības vīriešiem hronisko slimību: arteriālās hipertensijas, dislipidēmijas, adipozitātes, metaboliskā sindroma, 2.tipa cukura diabēta, hroniskas obstruktīvas plaušu slimības un to kombināciju gadījumā".

Recenzenti: Dr.med. Ilze Konrāde (RSU); Dr.med. Valdis Pīrāgs (LU); Dr.med. Valentins Matulevičs (Valentinas Matulevičius, Lietuvas Veselības zinātņu universitāte Endokrinoloģijas institūts).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2018. gada 18. janvārī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANDA KADIŠA

aizstāvēs promocijas darbu "Latentas/persistentas parvovīrusa B19, HHV-6 un HHV-7 infekcijas iesaiste reimatoīdā artrīta etopatoģenēzē un saistība ar klīnisko un radioloģisko atradi".

Recenzenti: Dr.med Valda Staņēviča (RSU); Dr.habil.med. Ingrīda Rumba-Rozenfelde (LU); Dr.biol Irute Grikontaite (Lietuvas Valsts Inovatīvās medicīnas Pētniecības centra Imunoloģijas nodaļa).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

LU Datorzinātnes nozares promocijas padome 2017. gada 8. decembra sēdē piešķīra PĒTERIM PAIKENAM datorzinātņu doktora
(Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē datoru un sistēmu programmatūra. Balsošanas rezultāti: par - 12, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes 2017. gada 12. decembra atklātajā sēdē NADEŽDAI KOPOLOVECAI tika piešķirts filoloģijas doktora zinātniskais grāds (Dr. philol.) valodniecības zinātņu nozares vispārīgās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS