Latvijas Zinātņu akadēmija sveic akadēmiķi Vairu Vīķi-Freibergu nozīmīgajā jubilejā!

1-12-2017

Šodien, 1. decembrī atzīmējam izcilās zinātnieces, Latvijas Valsts prezidentes no 1999. līdz 2007. gadam akadēmiķes Vairas Vīķes-Freibergas 80 dzīves gadu jubileju!

Pievienojoties daudzskaitlīgajam apsveicēju pulkam gan Latvijā, gan ārpus tās, vēlot labu veselību un nerimstošu darba sparu, lai atceramies tālo 1999. gada 5. jūliju, kad Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) sanāca akadēmijas pilnsapulce, kurā Vaira Vīķe-Freiberga tika ievēlēta par LZA īsteno locekli. Par šo dienu vēsta Latvijas Zinātnes padomes, LZA un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts "Zinātnes Vēstnesis" (1999. gada 12. jūlijs, 13 (179)):

"Š. g. 5. jūlijā notika Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulce, kurā ievadvārdus "Zinātne uz trešās tūkstošgades sliekšņa" teica LZA prezidents Jānis Stradiņš.

Darba kārtības turpinājumā bija LZA ārzemju locekles Dr.habil.philol. Vairas Vīķes-Freibergas ievēlēšana par LZA īsteno locekli, kā to paredz Akadēmijas Statūti tajā gadījumā, ja ārzemju loceklis pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi Latvijā un iesaistījies zinātnes dzīvē. 1999. gadā šim nolūkam bija atvēlēta viena īstenā locekļa vakance. Aprīlī prof. V. Vīķei-Freibergai, kura bija pārcēlusies uz dzīvi Latvijā un strādāja par Latvijas institūta direktori, tika izteikts rakstisks piedāvājums kandidēt uz šo vakanci, kā arī saņemta viņas rakstiska piekrišana. LZA Senāts nolēma vēlēšanas rīkot š. g. 5. jūlijā.

Vaira Vīķe-Freiberga ir LZA ārzemju locekle kopš 1990. gada, viņas specialitāte - psiholoģija, folkloristika. LZA Lielās medaļas laureāte (1997).

Aizklātās vēlēšanās (balsoja LZA īstenie locekļi) Vaira Vīķe-Freiberga tika ievēlēta par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli un viņai tika pasniegts atbilstošs diploms."

"[..] Jaunievēlētā Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle Vaira Vīķe-Freiberga sēdes nobeigumā teica: "Es ļoti priecājos par šo apliecinājumu tam, ka esmu atgriezusies savās mājās. Zinātņu akadēmijā es vairs nebūšu ārzemju locekle, jo mana nākotne saistās tikai ar šo zemi. Uzskatu, ka īstenā locekļa nosaukumu esmu godam nopelnījusi ar savu darbību zinātnē."

Powered by Elxis - Open Source CMS