LZA Lielās medaļas laureātu Jāņa Bārzdiņa un Baibas Rivžas pateicības vārdi Inārai un Borisam Tetereviem

30-11-2017

Māksla un zinātne ir vārgi augi, ne vienmēr tie prot sevi aizstāvēt. Jūsu atbalsts ir nenovērtējams. Paldies Jums par to.

Taču ne mazāk svarīgi, ka ar savu labestības un dziļās kultūras paraugu Jūs rādiet ceļu, pa kuru mums jāiet. Paldies Jums arī par to.


No kreisās T. Jundzis, J. Bārzdiņš, B. Rivža, J. Stradiņš, O. Spārītis, I. Tetereva, B. Teterevs, A. Krasņikovs Foto I. Znotiņš

Powered by Elxis - Open Source CMS