Jānis Visvaldis Bārzdiņš un Baiba Rivža saņem Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas

23-11-2017

23. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) augstāko apbalvojumu - Lielo medaļu - un Borisa un Ināras Teterevu fonda prēmiju 10 000 eiro katram saņēma LZA īstenais loceklis Jānis Visvaldis Bārzdiņš un LZA īstenā locekle Baiba Rivža.

"Šī akadēmiskās kvalifikācijas nosaukumu piešķīruma un vēlēšanu diena ieies vēsturē arī ar to, ka mēs vēlēsim jaunus LZA goda locekļus, par kādiem gan akadēmiķi, gan LZA Senāts ir rekomendējis ievēlēt mecenātus Borisu un Ināru Teterevus, atzīmējot viņu tālredzīgo un nesavtīgo devumu Latvijas izglītības, zinātnes, kultūras un sabiedrības labā," LZA Lielās medaļas pasniegšanas ceremonijā pauda LZA prezidents Ojārs Spārītis.

Akadēmiķim Jānim Visvaldim Bārzdiņam Lielā medaļa piešķirta par fundamentāliem pētījumiem algoritmu teorijā un datorzinātnes skolas izveidi Latvijā. Savukārt akadēmiķe Baiba Rivža apbalvota par ievērojamu devumu Latvijas lauku un reģionu attīstības izpētē. Plašāk par laureātiem lasiet šeit.

Pērn Lielo medaļu un naudas balvas saņēma akadēmiķi Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis un Dr.habil.med. Romāns Lācis. 2015. gadā to saņēma Dr.biol. Arvīds Barševskis un Dr.habil.phys. Andris Šternbergs. 2014. gadā par LZA Lielās medaļas laureātiem un pirmajiem Borisa un Ināras Teterevu fonda naudas balvu īpašniekiem kļuva akadēmiķis Dr.habil.philol. Viktors Ivbulis un LZA ārzemju locekle Dr.habil.chem. Regīna Žuka.

Par apbalvojumu

2013. gada 12. novembrī mecenāti Boriss un Ināra Teterevi un LZA prezidents Ojārs Spārītis vienojās par atbalstu LZA, lai veicinātu Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi. Fonds sniedz atbalstu Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielajai medaļai - augstākajam apbalvojumam, ko piešķir Latvijas un ārvalstu zinātniekiem par izciliem radošiem sasniegumiem. Šogad Borisa un Ināras Teterevu fonda prēmija LZA Lielās medaļas saņēmējiem piešķirta jau ceturto reizi.

Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV1050
e-pasts:
tālrunis: 67223567
fakss: 67821153
www.lza.lv
twitter.com/LZA_LV
https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija

Diana Germane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Borisa un Ināras Teterevu Fonds
e-pasts:
tālrunis: 26435463
www.facebook.com/TeterevuFonds/
www.teterevufonds.lv

Foto - Ilmārs Znotiņš

1. Ināra Tetereva, Jānis Bārzdiņš, Baiba Rivža, Boriss Teterevs

2. Tālavs Jundzis, Jānis Bārzdiņš, Baiba Rivža, Jānis Stradiņš, Ojārs Spārītis, Ināra un Boriss Teterevi, Andrejs Krasņikovs

3. LZA Lielās medaļas un diplomi

Pēdējā atjaunošana 23-11-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS