LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde 2017.g. 9.novembrī

5-11-2017

ĶBMZN s ē d e
Ceturtdien, 9. novembrī plkst. 15.00
(LZA Sēžu zālē, 2. stāvā)

LZA locekļu kandidātu zinātniskie ziņojumi

Darba  kārtībā:

1. LZA īstenā locekļa kandidāta zinātniskie ziņojumi;

„Dzeramā ūdens bioloģiskais un ķīmiskais drošums pilsētvidē"
Dr.sc.ing. Tālis Juhna - RTU zinātņu prorektors, profesors, LZA kor.loceklis, RTU Būvzinātnes centra zinātniskās laboratorijas vadītājs

Augu šūnu cieto apvalku struktūrpētījumi bioekonomikas  un ceturtās industriālās revolūcijas kontekstā"
Dr.habil.chem. Jānis Grāvītis - VKĶI vadošais pētnieks, LZA kor.loceklis

„Biomedicīna sabiedrības veselībai: no Latvijas Genoma projekta līdz valsts pētījumu programmai"
Dr.med. Valdis Pīrāgs - LU profesors, LZA kor.loceklis

2.  LZA korespondētājlocekļa kandidāta zinātniskais ziņojums:

„Neirodeģeneratīvo slimību multipatoģenētiskie faktori un mūsdienu ārstēšanas stratēģijas"
Dr.med. Baiba Jansone - LU Medicīnas fakultātes profesore

3. Aizklātais balsojums par nodaļas atbalstu pretendentiem

Nodaļas priekšsēdētāja p.i. -  Vija Kluša
zinātniskā sekretāre - Daina Daija 67220725

Powered by Elxis - Open Source CMS