Letonika pierāda valsts pētījumu programmas priekšrocības: tas ir pētnieciskais plašums, pētnieku integrācija un jauno zinātnieku iesaiste

4-11-2017

3. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāta zālē pulcējās valsts pētījumu programmas „Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" (Letonika) visu sešu projektu vadītāji un daļa no projektos iesaistītajiem izpildītājiem, lai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvjiem un sev ziņotu par programmas izpildi un analizētu vēl darāmos darbus projektu sekmīgai pabeigšanai.

Saistošos stāstījumos, vizualizētās prezentācijās, četru gadu programmas izpildes datu statistiskā analīzē tika sniegts izsmeļošs pārskats par valsts pētījumu programmas mērķu izpildi.

Neraugoties uz to, ka IZM organizatorisko nepilnību dēļ darbs pie valsts pētījumu programmām tika uzsākts ar gandrīz gadu ilgu kavēšanos un programmas izpildes gaitu pavadīja vairāki finansējuma pārrāvumi, kā arī projektus nācās izstrādāt ar nepilnīgu finansējumu, plānotie kvantitatīvie un arī kvalitatīvie kritēriji tomēr ir sasniegti un pat pārsniegti kā mūsu, tā arī ārzemju ekspertu vērtējumā.

Ar atlikušo un vēl 2018. gada sākumā piešķiramo finansējumu šī valsts pētījumu programma būs jāpabeidz, un kā jau tas ir pieņemts, jāapliecina sekmes ar publikācijām aranžētos izdevumos, ar monogrāfijām, kolektīviem veikumiem, dalību vietēja mēroga un starptautiskās konferencēs, kā arī ar izglītojošiem pasākumiem, kuri ir veikti jauno zinātnieku iesaistīšanai un izglītošanai, audzinot humanitārajām un sociālajām zinātnēm cienīgu maiņu.

Nepieciešams uzteikt visu sešu projektu vadītāju veikumu, bet, galvenokārt, programmas administratores akadēmiķes Ilgas Jansones sekmīgo darbu programmas koordinācijā. Pārskata un atskaites pasākumā visi klātesošie guva lielisku ieskatu par valsts pētījumu programmas priekšrocībām pētnieciskā plašuma un iesaistīto pētnieku integrācijā, kas dod akadēmiski fundamentālu rezultātu kā nozaru, tā arī starpnozaru griezumā.

Valsts pētījumu programmas Letonika vadītājs Dr.habil.art. Ojārs Spārītis


Dr.habil.art. Ojārs Spārītis - programmas vadītājs, projekta Nr. 5 „Latvijas arhitektūras un mākslas mantojuma identifikācija un aktualizācija" vadītājs


Dr.iur., Dr.habil.sc.pol. Tālavs Jundzis - projekta Nr. 1 „Latvijas simts gadi: integratīvs skatījums uz vēsturi, valodu un kultūru (starptautiskajā kontekstā)" vadītājs


Dr.hist. Guntis Zemītis - projekta Nr. 2 „Latvijas vēsture: kultūrvēsturiskā vide un sociālpolitiskās norises Baltijas jūras reģiona kontekstā" vadītājs


Dr.habil.philol. Ilga Jansone - programmas koordinatore, projekta Nr. 3 „Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā" vadītāja


Dr.philol. Maija Burima prezentē projektu Nr. 4 „Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse” (vadītājs Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs)


Dr.habil.phil. Maija Kūle - projekta Nr. 6 „Vērtību aspekti Letonikā" vadītāja

Foto - Jānis Brencis

Pēdējā atjaunošana 6-11-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS