LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēde 2017. gada 8. novembrī

1-11-2017

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas
s ē d e
trešdien, 2017. gada 8. novembrī plkst. 15.00
LZA Senāta zālē
(Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā)

1. LZA īstenā locekļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem:

„ABO3 perovskītu (001), (011) un (111) virsmu, robežvirsmu un defektu tajos ab initio aprēķini",
    LZA kor.loc., LU CFI vadošais pētnieks,  Dr.phys. Roberts Eglītis

2.  LZA korespondētājlocekļa kandidāta ziņojums par zinātnisko pētījumu rezultātiem:

„Augšup-pārveidotā luminiscence oksifluorīdu materiālos"
    LU CFI vadošais pētnieks,  Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis 

3. Aizklātais balsojums par nodaļas atbalstu kandidātiem.

Powered by Elxis - Open Source CMS