LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļas sēde 2017.g. 2.novembrī

20-10-2017

ĶBMZN s ē d e
Ceturtdien, 2. novembrī plkst. 15.00
(LZA sēžu zālē, 3.stāvā)

LZA locekļu kandidātu zinātniskie ziņojumi

Darba kārtībā:

1. LZA īstenā locekļa kandidātu zinātniskie ziņojumi:

"Pārskats par pētījumiem medicīnas ķīmijā un organiskās sintēzes metodoloģijā" -
     Dr.chem. Aigars Jirgensons - Latvijas OSI vadošais pētnieks

"Prognostiskie un riska faktori hematoloģisko slimību gadījumos"
     Dr.med. Sandra Lejniece - RSU profesore, LZA kor.-locekle

2. LZA korespondētājlocekļa kandidāta zinātniskais ziņojums:

"Hiperholesterinēmija kā kardiovaskulārs riska faktors un ģimenes slimība" -
   Dr.med. Gustavs Latkovskis - LU Medicīnas fakultātes profesors

3. Aizklātais balsojums par nodaļas atbalstu pretendentiem

4.  Dažādi jautājumi

Nodaļas priekšsēdētāja p.i. -  Vija Kluša
zinātniskā sekretāre - Daina Daija  67220725

Powered by Elxis - Open Source CMS