IZM sabiedriskajai apspriešanai nodod zinātnes prioritāros virzienus nākamajiem četriem gadiem

19-10-2017

2017. gada 12. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais rīkojuma projekts "Par prioritārajiem virzieniem zinātnē no 2018. līdz 2021. gadam". Pamatojoties uz valsts attīstības nostādnēm un sabiedrības interesēm, IZM ir izvirzījusi astoņus virzienus, kuros turpmākajos četros gados tiks fokusēts Latvijas zinātnieku darbs.

Prioritārie virzieni no 2018. līdz 2021. gadam:

- Dabaszinātnes, lietišķā matemātika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas zināšanu ekonomikas attīstībai, viedie materiāli un tehnoloģijas produktu un procesu vērtības palielināšanai un kiberdrošības stiprināšana;

- Energoneatkarība, energoefektivitāte un klimata pārmaiņas;

- Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana;

- Sabiedrības veselība, sports, labklājība un demogrāfija;

- Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai;

- Atvērta, iekļaujoša sabiedrība un sociālā drošumspēja;

- Sabiedrības drošības un aizsardzības izaicinājumi;

- Latvijas valstiskums, valoda un vērtības.

Nākamgad kopējo valsts finansējumu zinātniskiem pētījumiem plānots palielināt par 3,9 miljoniem eiro. Šogad valsts tam atvēlēja 10,1 miljonu eiro, bet nākamgad - jau 14 miljonus eiro.

Nepieciešamība pārvērtēt Latvijas zinātnes prioritāros virzienus saistīta ar nelabvēlīgo Latvijas demogrāfisko situāciju, kuru uzskatāmi raksturo negatīvais iedzīvotāju migrācijas saldo, depopulācija un sabiedrības novecošanās - norāda zinātnieki Mārtiņš Kaprāns un Ivars Austers, kuri veica IZM pasūtīto pētījumu par prioritārajiem virzieniem zinātnē. Iedzīvotāji pētījuma veicējiem akcentējuši, ka atbalstāma ir viņiem tuvāku problēmu pētīšana, piemēram, saistībā ar veselību un pārtikas kvalitāti, savukārt kopējās drošības un brīvību jautājumi tiek vērtēti kā mazāk nozīmīgi. Pētījuma autori gan uzsver, ka tas nekādā gadījumā nav interpretējams kā vēlme atteikties no šīm pētniecības un inovāciju jomām. Zinātnes institūcijas un zinātnieki nereti norāda, ka sociāli un humanitāri orientēti pētījumi ir ļoti nozīmīgi ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Neietverot cilvēku subjektīvās labklājības un drošības jautājumus šķietami pilnībā tehnoloģisku vai dabaszinātnisku tēmu izpētē, var rasties situācija, kurā tehnoloģijām pašām par sevi pazūd to radīšanas sociālā jēga.

Ar MK rīkojuma projektu "Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018.-2021. gadā" var iepazīties MK mājaslapā.

Priekšlikumi par rīkojuma projektu iesniedzami divu nedēļu laikā (līdz 26. oktobrim). Kontaktpersona - IZM Augstākās izglītības un inovāciju departamenta eksperte Lana Frančeska-Dreimane: ; tālr. 67047970.

Iedzīvotāji par prioritārajiem virzieniem aicināti izteikties atvērtajā diskusijā ar zinātnes politikas ekspertiem, nozaru, kā arī Eiropas Komisijas Vienotā pētījumu centra (Joint Research Centre) pārstāvjiem. Diskusija notiks 26. oktobrī pulksten 10.00 Rīgas Juridiskajā augstskolā (Strēlnieku ielā 4k-2). Reģistrēšanās atvērtai diskusijai par prioritāriem virzieniem zinātnē: http://ej.uz/strukturfondizinatnei.

Avots: http://www.izm.gov.lv

Powered by Elxis - Open Source CMS