Pieteiktie kandidāti 2017. gada jaunu locekļu vēlēšanām

19-10-2017

KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Nobeigums. Sākums "ZV" 25.09.2017. un 09.10.2017.

Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa
lauksaimniecības zinātne
- 1 vakance

Gunārs Lācis - dz. 17.08.1971. PhD (2010). Zviedrijas lauksaimniecības zinātņu universitātē. LLU Dārzkopības institūta vadošais pētnieks.

Sanita Zute - dz. 30.12.1966. Dr.agr. (2002). LLU Agroresursu un ekonomikas institūta Laukaugu selekcijas ģenētikas nodaļas Stendes daļas vadītāja, vadošā pētniece.

pārtikas zinātnē un veterinārajā medicīnā
- 1 vakance

Aivars Bērziņš - dz. 09.06.1975. Dr.med.vet., PhD (2010). Helsinku universitātē un LLU. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "BIOR" direktors, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes profesors.

Tatjana Ķince - dz. 17.11.1977. Dr.sc.ing. (2006). LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore.

Ārzemju locekļi (3 vakances)

Valdis Bojarevičs (Valdis Bojarevics, Lielbritānija) - dz. 05.07.1952. Dr.phys. (1982). Griničas Universitātes (University of Greenwich) profesors.

Maija Kukļa (Maija Kukla, ASV) - dz. 10.05.1965. Dr.phys. (1996). Merilendas universitātes (University of Maryland) asociētā profesore, Nacionālā zinātnes fonda (ASV) programmu direktore.

Zenons Lovkis (Baltkrievija) - dz. 05.10.1946. Dr.sc.ing. (1990). Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas (BNZA) korespondētājloceklis, BNZA Zinātniski praktiskā pārtikas centra ģenerāldirektors.

Powered by Elxis - Open Source CMS