Iznācis dokumentu krājums "Latvijas neatkarības idejas uzturēšana trimdā"

19-10-2017

26. septembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā notika dokumentu krājuma "Latvijas neatkarības idejas uzturēšana trimdā 1945-1991" atvēršanas pasākums. Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centra sagatavotais dokumentu krājums ir ceturtais sējums dokumentu krājumu sērijā "Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana (1945-1991) dokumentos". Sērijas pirmajos trīs sējumos apkopoti dokumenti par nevardarbīgo pretošanos padomju okupācijas režīmam (1945-1985), Atmodas laiku (1986. gada jūlijs - 1990. gada maija sākums) un pārejas periodu (1990. gada 4. maijs - 1991. gada 21. augusts).

Latviešu trimdas aktivitātēm veltītajā sējumā ir iekļauti 140 dokumenti, kuri visi ir iztulkoti un tiek piedāvāti lasītājam latviešu valodā. Krājuma mērķis ir ar dokumentu palīdzību atspoguļot trimdas politisko aktivitāšu ģeogrāfisko plašumu, tematisko daudzveidību, plašā trimdas politisko organizāciju skaita darbību un trimdas politiskās darbības attīstības tendences un to izmaiņas laikā no Otrā pasaules kara līdz Latvijas neatkarības faktiskajai atgūšanai 1991. gada 21. augustā. Attiecīgi tematiski krājumā publicētie dokumenti iespējami plaši nosedz visus galvenos notikumus trimdas politiskajā darbībā ar mērķi veicināt Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu šajā laika periodā: dažādas trimdas politiskās akcijas, trimdas reakciju uz Baltijas valstīm nozīmīgiem notikumiem starptautiski vai mītnes zemē, kā arī ikdienas politiskā lobija darbu. Krājumā mēģināts sniegt ieskatu arī ģeogrāfiski iespējami plašā trimdas kopienu darbībā, ar dokumentiem raksturojot ne vien lielāko un aktīvāko, bet arī mazāku vai mazaktīvu, vai attālākās valstīs dzīvojošu kopienu politiskās aktivitātes. Tāpat pievērsta uzmanība, lai krājumā ar dokumentu piemēriem būtu pārstāvēts visu galveno trimdas ar politisko darbību saistīto organizāciju veikums, kā arī kopīgi ar lietuviešiem un igauņiem, vai pat vēl plašāku organizāciju sastāvā veiktās politiskās darbības.

Darbs pie šī dokumentu krājuma sastādīšanas ir ildzis septiņus gadus, galvenokārt tādēļ, ka trimdas vēstures un politisko aktivitāšu dokumentālās liecības ir izkaisītas pa visu pasauli līdzīgi kā paši trimdas latvieši. Baltijas stratēģisko pētījumu centra pētnieki dokumentu krājuma sagatavošanas gaitā apceļojuši visas lielākās trimdas mītnes zemes (ASV, Austrāliju, Lielbritāniju, Zviedriju, Vāciju, Jaunzēlandi, Venecuēlu u.c.) un atlasījuši piemērotus dokumentus gan mītnes zemju nacionālajos arhīvos, gan trimdas latviešu pašu veidotos un uzturētos arhīvos, arī trimdas organizāciju un to pēcteču organizāciju birojos un trimdas sabiedrisko darbinieku vai viņu mantinieku personīgajās dokumentu kolekcijās. Protams, tā kā nav iespējams vienā krājumā atspoguļot visu daudzo trimdas organizāciju daudzveidīgo darbību gandrīz piecdesmit gadu garumā, šajā krājumā no daudzajiem tūkstošiem arhīvos atlasīto dokumentu ir iekļauti tikai paši nozīmīgākie un raksturīgākie dokumenti. Lielākā daļa krājumā publicēto dokumentu iepriekš nav publicēti.

Kā apliecina krājumā iekļautā dokumentu izlase, trimdas darbības Latvijas neatkarības idejas saglabāšanai visus garos trimdas gadus bija pārsteidzoši daudzveidīgas, plašas un aktīvas. Diemžēl par tām joprojām zinām ļoti maz un trimdas vēsturē ir joprojām vairāk nepētītu nekā pētītu jautājumu. Sastādītāji cer, ka šis krājums un tajā iekļautā informācija par trimdas dokumentu atrašanās vietām būs gan noderīgi pētniekiem, gan arī rosinās interesi par trimdas vēsturi kā tādu.

Kristīne Beķere,
LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs 

No kreisās pirmajā rindā: BSPC direktors akadēmiķis Tālavs Jundzis, krājuma sastādītāja Kristīne Beķere, LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis, LZA Trimdas konsultatīvās padomes loceklis Oļģerts Pavlovskis; otrajā rindā: Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā priekšsēdis Andris Ķesteris
Foto Jānis Brencis

Powered by Elxis - Open Source CMS