LZA Ekonomikas institūts sniegs eksperta konsultācijas Fiskālās disciplīnas padomei finanšu ilgtspējas jautājumos

19-10-2017

Ir noslēdzies Latvijas Republikas Fiskālās disciplīnas padomes izsludinātais atklātais konkurss "Fiskālās disciplīnas padomes pētniecības konsultāciju pakalpojumi", kurā piedalījās arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, uzvarot konsultāciju pakalpojumu sniegšanā fiskālās ilgtspējas jautājumos.

15. septembrī LR Fiskālās disciplīnas padome ir noslēgusi līgumu ar LZA Ekonomikas institūtu par eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšanu fiskālās ilgtspējas jautājumos, saskaņā ar šo līgumu LZA Ekonomikas institūta eksperte Dr.oec. Sandra Jēkabsone sniedz konsultācijas Latvijas Fiskālas ilgtspējas ziņojuma izstrādes vajadzībām laikā no š.g. 11. septembra līdz 31. decembrim.

Ņina Linde,
LZA Ekonomikas institūta valdes priekšsēdētāja

Powered by Elxis - Open Source CMS