Aizstāvēšana

10-10-2017

2017. gada 3. novembrī plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ULDIS BARISS.

Tēma: „Aspects of Energy Efficiency and Smart Meetering" (Energoefektivitātes un viedās mērīšanas aspekti).

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Ivars Veidenbergs (RTU), Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (LLU), Dr.Sc. Peters Lunds (Ālto Universitāte, Somija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 602. kabinetā."


Powered by Elxis - Open Source CMS