LZA SENĀTA LĒMUMS

5-10-2017

LZA Senāts 2017. gada 3. oktobra sēdē nolēma:

Apstiprināt Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas 21. septembra sēdes lēmumu un piešķirt LZA Goda doktora grādu Eināram Ložam (Dr.h.c.chem.) un Ilonai Mažeikai (Dr.h.c.chem.).

LZA Senāta priekšsēdētājs J. Stradiņš
LZA Senāta zinātniskā sekretāre A. Edžiņa 


Powered by Elxis - Open Source CMS