Pieteiktie kandidāti 2017. gada LZA jaunu locekļu vēlēšanām

5-10-2017

KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa

politoloģijā - 1 vakance

Ivars Ijabs - dz. 17.11.1972. Dr.sc.pol. (2007). LU Sociālo zinātņu fakultātes asoc. profesors.

tiesību zinātnēs - 1 vakance

Kristīne Strada-Rozenberga - dz. 06.11.1976. Dr.iur. (2002). LU profesore, LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāja, LU Juridiskās fakultātes Tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra direktore.

Ineta Ziemele - dz. 12.02.1970. PhD (1999). Kembridžas universitātē. Rīgas Juridiskās augstskolas profesore, Satversmes tiesas tiesnese.

literatūrzinātnē - 1 vakance

Inguna Daukste-Silasproģe - dz. 03.12.1968. Dr.philol. (1997). LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece.


Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa

fizikā un astronomijā - 1 vakance

Ilmārs Grants - dz. 30.04.1970. Dr.phys. (1998). LU Fizikas institūta vadošais pētnieks.

Anatolijs Šarakovskis - dz. 27.12.1981. Dr.phys. (2010). LU CFI vadošais pētnieks, LU Fizikas institūta direktora vietnieks, LU Fizikas un matemātikas fakultātes docents.

mehānikā - 1 vakance

Aleksandrs Urbahs - dz. 14.07.1958. Dr.habil.sc.ing. (1998). RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes profesors, Aeronautikas institūta direktors, Aeronautikas tehnoloģiju katedras vadītājs.

informātikā un matemātikā - 2 vakances

Egils Ginters - dz. 25.01.1961. Dr.sc.ing. (1996). RTU profesors, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Modelēšanas un imitācijas katedras vadošais pētnieks.

Juris Vīksna - dz. 10.03.1966. Dr.sc.comp. (1994). LU Fizikas un matemātikas fakultātes vadošais pētnieks, LU Datorikas fakultātes profesors.


Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa

ķīmijā - 1 vakance

Kristaps Jaudzems - dz. 5.02.1984. Dr.chem. (2011). Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks, Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes asociētais profesors.

Raivis Žalubovskis - dz. 4.02.1975. Dr.chem. (2006). Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks, grupas vadītājs, RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes docents.

Andris Šutka - dz. 11.02.1986. Dr.sc.ing. (2012). RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks.

bioloģijā - 1 vakance

Edvīns Miklaševičs - dz. 14.05.1958. Dr.biol. (1992). RSU profesors, RSU Onkoloģijas institūta direktors.

Nils Rostoks - dz. 27.07.1969. Dr.biol. (1999). LU Bioloģijas fakultātes asociētais profesors, dekāns, vadošais pētnieks.

medicīnā - 1 vakance

Baiba Jansone - dz. 7.10.1974. Dr.med. (2004). LU Medicīnas fakultātes profesore, LU vadošā pētniece, Farmakoloģijas katedras vadītāja.

Gustavs Latkovskis - dz. 25.09.1971. Dr.med. (2006). LU Medicīnas fakultātes profesors, prodekāns, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas kardiologs, LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta vadošais pētnieks.

Aigars Pētersons - dz. 28.07.1959. Dr.habil.med. (1996). RSU Doktorantūras nodaļas dekāns, RSU Bērnu ķirurģijas katedras profesors.

Turpinājums nākamajā numurā

Powered by Elxis - Open Source CMS