IN MEMORIAM. Kārlis Rocēns

5-10-2017

Kārlis Rocēns
(03.03.1939 -14.09.2017)

2017. gada 14. septembrī mūžībā aizgāja LZA akadēmiķis, Valsts emeritētais profesors Dr.habil.sc.ing. Kārlis Rocēns.

Profesors Kārlis Rocēns bija Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības un rekonstrukcijas institūta ilggadīgais direktors. Savulaik - 1963. gadā viņš pats absolvējis šo augstskolu - toreizējo Rīgas Politehnisko institūtu. Pēc tam laikā no 1963. gada līdz 1985. gadam strādāja LZA Polimeru mehānikas institūtā (1963-1967), LLU (1967-1968) par zinātnisko līdzstrādnieku un LZA Koksnes ķīmijas institūtā (1968-1967) par laboratorijas vadītāju.

1967. gadā Kārlis Rocēns kļuva par zinātņu kandidātu Ļvovas Politehniskajā institūtā, bet 1980. gadā Maskavas Valsts Civilo inženieru universitātē ieguva inženierzinātņu doktora grādu.

Laikā no 1985. gada līdz 1999. gadam viņš bija RTU Būvkonstrukciju katedras vadītājs, profesors un kopš 1993. gada - Būvniecības un rekonstrukcijas institūta direktors, bet no 2004. gada atkal Būvkonstrukciju katedras vadītājs.

Kārļa Rocēna intereses aptvēra būvkonstrukcijas, kompozītos būvmateriālus, kā arī ar koksnes materiāliem saistītās zinātnes un tehnoloģijas.

14 gadu vecumā Kārlis Rocēns sāka mācīties Rīgas lauksaimniecības  tehnikumā, lai kļūtu par hidroelektrostaciju būvnieku. Viņa pedagogi bija inženieri Pēteris Kārkliņš, Visvaldis Sacenieks un Kārlis Ščerbelis. "Mums, zeņķiem, viņi mācīja, ka būvniecība ir radošs darbs," stāstīja Kārlis Rocēns. Viņš uzskatīja, ka būvniecībā nepieciešamas ļoti plašas zināšanas dažādās disciplīnās, jo tas, ko vajag būvniekam, robežojas ar daudzām specialitātēm.

Kārļa Rocēna rūpju lokā bija kompozīto materiālu un sarežģītu telpisku konstrukciju izstrāde. Ilgus gadus Kārlis Rocēns strādāja ar studentiem un pasniedzēja darbam viņu piesaistīja iespēja ar jauniešiem apspriest būvniecības jaunumus, kopā ar viņiem meklēt risinājumu dažādām problēmām, īpaši, kas saistās ar jaunu racionālu konstrukciju un liela laiduma konstrukciju izstrādi no kompozītiem materiāliem ar samazinātu attiecību starp konstrukcijas pašsvaru un lietderīgo slodzi.

No 1995. gada līdz 1997. gadam Kārlis Rocēns bija Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, bet kopš 1997. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas pilntiesīgs loceklis - akadēmiķis. 1980. gadā Kārlis Rocēns saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidija pirmo godalgu, bet 2007.gadā - Fridriha Candera vārdā nosaukto balvu.

Laikā no 1999. gada līdz 2002. gadam Kārlis Rocēns bija Latvijas Būvmateriālu sertificēšanas centra ekspertu komisijas vadītājs.

Kārlis Rocēns bija vairāku sabiedrisku organizāciju aktīvs biedrs, kā, piemēram, kopš 1989. gada Latvijas būvinženieru savienības (LBS) biedrs, Latvijas Materiālu pētīšanas biedrība prezidents (1994-2003), redaktors izdevumam "Celtniecības konstrukciju dizains un optimizācija" (1988-1991), kopš 1997. gada - koksnes materiālu un konstrukciju eksperts Maskavas Valsts Meža institūtā, kopš 1998. gada - promociju padomes "Būvzinātne" priekšsēdētājs. No 2001. līdz 2004. gadam Kārlis Rocēns bija Latvijas Būvniecības padomes loceklis utt.

Kārlis Rocēns bija Latvijas pārstāvis Eiropas zinātnes politikas un stratēģijas koordinācijas Tehniskajā komitejā "Pilsētbūvniecība", kā arī vadīja Latvijas zinātnei nozīmīgus projektus par būvkonstrukcijām, koksnes materiāliem, kompozītiem materiāliem, materiālu drošību, inovatīviem risinājumiem un citām tēmām. Kārlim Rocēnam ir vairāk nekā 250 zinātniskās publikācijas, 25 patenti un 5 grāmatas.

Profesoram piemīta pārliecība, ka pareizais tik un tā gūst pārsvaru pār nepareizo. Tāpēc nav jēgas satraukties par procesiem, kurus nav iespējams ietekmēt un tāpat jau nepietiek laika, lai raizētos vai priecātos par to, kas noticis pagātnē.

Viņam patika daba, interesantas grāmatas un darbs, kas dod rezultātu. Viņam patika savrups dzīvesveids.

Apliecinām savu visdziļāko cieņu mūsu kolēģa zinātnei veltītajam mūžam un izsakām līdzjūtību Kārļa Rocēna ģimenei un piederīgajiem.

Latvijas Zinātņu akadēmija,
Latvijas būvinženieru savienība

Powered by Elxis - Open Source CMS