LZA Ekonomikas institūts sniegs eksperta konsultācijas Fiskālās disciplīnas padomei finanšu ilgtspējas jautājumos

26-09-2017

Ir noslēdzies Latvijas Republikas Fiskālās disciplīnas padomes izsludinātais atklātais konkurss "Fiskālās disciplīnas padomes pētniecības konsultāciju pakalpojumi", kurā piedalījās arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, uzvarot konsultāciju pakalpojumu sniegšanā fiskālās ilgtspējas jautājumos.

15. septembrī LR Fiskālās disciplīnas padome ir noslēgusi līgumu ar LZA Ekonomikas institūtu par eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšanu fiskālās ilgtspējas jautājumos, saskaņā ar šo līgumu LZA Ekonomikas institūta eksperte Dr.oec. Sandra Jēkabsone sniedz konsultācijas Latvijas Fiskālas ilgtspējas ziņojuma izstrādes vajadzībām laikā no š.g. 11. septembra līdz 31. decembrim.

Skat. arī Latvijas Republikas Fiskālās disciplīnas padomes mājaslapā .

Dr.oec. Sandra Jēkabsone. Kādi ir galvenie draudi fiskālai disciplīnai? (pdf)


Informācija:

Dr. Ņina Linde
LZA Ekonomikas institūta valdes priekšsēdētāja
Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvija, LV-1050
Tālrunis: +371 29188707

Powered by Elxis - Open Source CMS