A/s "Latvijas Gāze" un SIA "ITERA Latvija" balvas saņem inženieri, mediķi un ģeogrāfi

13-06-2017

Šodien, 13. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) notika svinīgā LZA, SIA "ITERA Latvija", a/s "Latvijas Gāze" un Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) Attīstības fonda balvu piešķiršanas ceremonija. Šogad balvas saņēma seši zinātnieki un praktiķi.

LZA, AS "Latvijas Gāze" un RTU Attīstības fonda balva par sasniegumiem dzīvu donoru ziedoto nieru transplantācijā piešķirta Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) Transplantoloģijas laboratorijas vadošajai speciālistei Dr.med. Ievai Ziediņai, savukārt, balva par sasniegumiem gāzes saimniecības organizēšanas metodoloģijas pamatojuma izstrādē, ieguldījumu tehnisko normatīvu izstrādē, kā arī jauno speciālistu sagatavošanā RTU docentam Dr.sc.ing. Ilmāram Bodem.

Jaunā zinātnieka balva tika piešķirta RSU Iekšķīgo slimību katedras asistentam, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ārstam kardiologam Andrim Skridem par ieguldījumu plaušu hipertensijas jomas pētniecībā un attīstībā Latvijā, kā arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas gāzes nodaļas vadītājai Dr.sc.ing. Indrai Niedrītei par pētījumiem gāzes apgādes sistēmu drošumā.

Žūrijas komisija nolēma LZA, SIA "ITERA Latvija" un RTU Attīstības fonda balvu piešķirt Latvijas Universitātes asociētajai profesorei un vadošajai pētniecei Dr.geogr. Laimdotai Kalniņai par mūža ieguldījumu un darbu kopu "Kvartāra paleoklimata pētījumi", un Latvijas Lauksaimniecības universitātes docentei Mg.sc.ing. Silvijai Rubenei par mūža ieguldījumu un darbu kopu "Ainavu arhitektūras zinātne un ilgtspējīgas vides veidošana".

Līgums par balvas piešķiršanu ar a/s "Latvijas Gāze" tika parakstīts 2002. gada 7. maijā, un jau 2002. gada 19. jūnijā tika pasniegtas pirmās balvas. Balvas nodibināšanas mērķis bija veicināt Latvijas zinātnes un moderno tehnoloģiju attīstību gāzes, siltumtehnikas un ar tām saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarēs un novērtēt Latvijas zinātnieku, praktiķu un topošo zinātnieku (doktorantu) devumu šajos procesos, kā arī īpaši veicināt un atbalstīt medicīnas zinātņu jomā sirds ķirurģiju un kardioloģiju. Kopš 2009. gada balvas piešķir arī par sasniegumiem orgānu transplantācijā. Balvu līdz šim saņēmuši jau 35 zinātnieki.

LZA, SIA "ITERA Latvija" un RTU Attīstības fonda balvu piešķir ievērojamiem Latvijas zinātniekiem un praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnēs vai par nozīmīgu vides izstrādes sistēmu veicināšanu. Pirmo reizi balva tika piešķirta 2001. gadā, un līdz 2016. gadam tā piešķirta 30 zinātniekiem un praktiķiem.

Informācija sagatavota sadarbībā ar RTU Attīstības fonda Projektu vadītāju Santu Jakobsoni (e-pasts: ; tālr.: +371 27008804)

Papildu informācija:

LZA, SIA "ITERA Latvija", a/s "Latvijas Gāze" un RTU Attīstības fonda balvas piešķirtas sešiem zinātniekiem un praktiķiem (16.06.2016.)

Piešķirtas LZA, SIA "ITERA Latvija", a/s "Latvijas Gāze" un RTU Attīstības fonda balvas zinātniekiem un praktiķiem (09.06.2015.)

Informācija par balvām

Foto (Jānis Brencis)


No kreisās: I.Bode, I.Niedrīte, S.Rubene, O.Spārītis, I.Ziediņa, L.Kalniņa, A.Skride, A.Zeps, A.Auziņš


I.Bode

I.Niedrīte

I.Ziediņa

A.Skride

L.Kalniņa

S.Rubene


2017. gada balvu laureāti

Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1
e-pasts:
tālrunis: 67223567
fakss: 67821153
www.lza.lv
twitter.com/LZA_LV
https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija

Pēdējā atjaunošana 14-06-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS