Tiekas Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidenti, UNESCO Nacionālo komisiju ģenerālsekretāres un L'Oréal pārstāves

1-06-2017

26. maijā Latvijas Zinātņu akadēmijā pirms oficiālās L'Oréal Baltic "Sievietēm zinātnē" stipendijas laureāšu apbalvošanas ceremonijas sapulcējās triju Baltijas valstu zinātņu akadēmiju prezidenti - Ojārs Spārītis, Tarmo Somere (Tarmo Soomere), Valdemars Razums (Valdemaras Razumas), Baltijas valstu UNESCO Nacionālo komisiju ģenerālsekretāres - Baiba Moļņika, Kerli Gutmane (Kerli Gutman) un Asta Junevičiene, L'Oréal Polijas un Baltijas ģenerālmenedžere Violeta Rosolovska (Wioletta Rosołowska), kā arī L'Oréal Polijas un Baltijas korporatīvās komunikācijas direktore Barbara Stempiena (Barbara Stępień) un L'Oréal Baltic "Sievietēm zinātnē" stipendijas koordinatore Aija Miglāne, lai pārrunātu šī gada stipendiju konkursa rezultātus, kā arī parakstītu stipendiju laureāšu diplomus.

2017. gadā pirmo reizi L'Oréal Baltic "Sievietēm zinātnē" stipendijas tiek piešķirtas arī Lietuvas un Igaunijas zinātniecēm, un tikšanās laikā partneri atzīmēja būtisko nozīmi, kas ir radusies, apvienojot visu triju Baltijas valstu zinātnieces, tādējādi paverot ceļu ciešākai sadarbībai un plašākai publicitātei reģionā. Violeta Rosolovska, kura L'Oréal Polijas un Baltijas ģenerālmenedžeres amata pienākumus pārņēma šogad, uzrunā uzsvēra, ka L'Oréal apņemas piešķirt stipendijas visu triju Baltijas valstu zinātniecēm arī turpmāk. Aija Miglāne apliecināja, ka stipendijas ir lielisks veids, kā popularizēt zinātnes sasniegumus un ideju par sieviešu zinātnieču nozīmi pasaulē.

Gan Igaunijas, gan Lietuvas prezidenti atzīmēja, ka L'Oréal iniciatīva paplašināt darbību Igaunijā un Lietuvā ir augstu vērtējama un tālredzīga. Jaunām zinātniecēm šāds atbalsts - morāls un materiāls - palīdz nepamest iesākto pētniecisko darbu un motivē sasniegt izvirzītos mērķus. Mūsdienās, kad Baltijas valstīs atbalsts zinātnei ir nepietiekams un zinātnē strādājošo skaits krītas, kā arī pieaug savas valstis atstājušo jauno zinātnieku skaits, katrs atbalstošs solis var kļūt izšķirošs, lai valstis nezaudētu jaunos talantus, tai skaitā jaunās sievietes zinātnieces. Arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas vadītāja Baiba Moļņika, izsakot gandarījumu par to, ka pēc 12 gadu veiksmīgas darbības Latvijā, L'Oréal "Sievietēm zinātnē" stipendija tiek piešķirta arī Igaunijā un Lietuvā, uzsvēra, ka tādējādi šis pasākums iekļaujas ilgtspējīgas attīstības procesos Baltijas reģionā kopumā. Arī Kerli Gutmane pasvītroja, ka UNESCO Igaunijas Nacionālās komisijas šī gada sadarbība ar L'Oréal ir bijusi ļoti veiksmīga, bet Lietuvas UNESCO Nacionālās komisijas vadītāja Asta Junevičiene uzsvēra, ka stipendija iedrošina sievietes zinātnieces nepārtraukt savas karjeras zinātnē.

Igaunijas un Lietuvas zinātņu akadēmiju prezidenti atšķirīgi raksturoja stipendijas laureāšu izvēli katrā valstī. Ja Igaunijā tā esot bijusi visai sarežģīta, tad Lietuvā neesot bijis šaubu par izvēlēto kandidāti. Igaunijā stipendijas laureāte izvēlēta no 23 kandidātēm, Lietuvā bija jāizvērtē 37 pieteikumi. Latvijā, kā informēja stipendijas žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Stradiņš, bija jāizskata 43 kandidāšu profili.

Tikšanās piedalījās arī LZA ģenerālsekretārs Andrejs Siliņš, viceprezidents Andrejs Krasņikovs, ārlietu sekretārs Tālavs Jundzis.

Ilze Stengrevica, LZA sabiedrisko attiecību speciāliste

Aprakstu par L'Oréal Baltic "Sievietēm zinātnē" stipendiju
pasniegšanas ceremoniju lasiet nākamajā numurā.


O. Spārītis, T. Somere, V. Razums, A. Miglāne, J. Stradiņš


Tikšanās dalībnieku kopbilde Foto K. Broks

Powered by Elxis - Open Source CMS