Latvijas Zinātņu akadēmijas Senātā

1-06-2017

16. maija LZA Senāta sēde raksturojama kā spraiga un diskusijām bagāta. To iesāka akadēmiķes Innas Šteinbukas ziņojums "Latvija Eiropā", turpināja akadēmiķis Tālavs Jundzis ar informāciju par krājuma "Latvija un latvieši" gatavības pakāpi. Senatori uzklausīja arī divu krājuma recenzenšu - Kārinas Pētersones un Innas Šteinbukas - vērtējumu. Izsakot atzinību par šāda krājuma publicēšanu angļu un krievu valodā, viņas atzīmēja, ka darbs tomēr vairāk piemērots latviešu lasītājam. Recenzenšu ieskatā daudzos rakstos trūkst Eiropas un pasaules norišu konteksta, atskaites punktu, kas būtu atpazīstami ārvalstu lasītājam.

LZA Senāts atbalstīja krājuma publicēšanu ar nosacījumu, ka recenzenšu ieteikumi tiks ņemti vērā. Daudz jautājumu un pārdomu par valsts valodu, vienotību un drošību raisīja Senāta nākamais darbības punkts - par Latgales simtgades kongresa gaitu un rezolūciju. Ziņotāji - T. Jundzis un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmunds Teirumnieks. Senātā tika apstiprināts LZA un LZP Ētikas kodekss (skat. 2.lpp.), komisija un nolikums.

Laika trūkuma dēļ akadēmiķes Raitas Karnītes ziņojums par gaidāmās Latvijas nodokļu reformas projektu
tika pārcelts uz nākamo Senāta sēdi, kas paredzēta 13. jūnijā.

Powered by Elxis - Open Source CMS