Latvijas Zinātnes padomes sēdē

27-04-2017

2017. gada 20. aprīlī LZA Senāta sēžu zālē notika LZP sēde. Tās ietvaros tika apstiprināta Latvijas - Lietuvas - Ķīnas Republikas (Taivānas) projektu konkursam iesniegto projektu pieteikumu vērtēšanas metodika. Tā aplūkojama LZP mājaslapā. Tāpat LZP sēdē pieņemti lēmumi par Zinātnieku ētikas kodeksa un Nolikuma par LZA un LZP Ētikas komisiju apstiprināšanu, LZP pārstāvju ievēlēšanu LZA un LZP Ētikas komisijā. Sēdē apstiprināta Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanas kārtība un piešķirtas LZP eksperta tiesības kopumā 36 zinātniekiem. LZP locekļi uzklausīja LZP priekšsēdētāja J. Kloviņa ziņojumu par Valsts pētījumu programmu tālākas attīstības iespējām un LZP darbību iepriekšējā mēneša laikā.

Pēdējā atjaunošana 27-04-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS