LZA Senātā

12-04-2017

2017. gada 11. aprīlī notika kārtējā LZA Senāta sēde. To ievadīja LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēdes lēmuma apstiprināšana par divu LZA goda doktora grādu piešķiršanu. Senāta sēdē LZA goda doktora diplomus saņēma Dr. sc. comp. Andrejs Vasiļjevs, Dr.h.c.sc.ing. Āris Žīgurs, kā arī Latvijas Ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis.

Atbilstoši darba kārtībai, pēc nelielām diskusijām Senāts apstiprināja divus LZA nolikumus: "Nolikums par jaunu Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu vēlēšanām" un "Nolikums par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora (Dr.h.c.) grāda piešķiršanas kārtību". Par šo jautājumu ziņoja akadēmiķis Tālavs Jundzis. LZA ģenerālsekretārs Andrejs Siliņš informēja par LZA jauno locekļu vakancēm, izsludināšanas kritērijiem un LZA nodaļu vadītāju atbildību kandidātu nominēšanā. Senāts apstiprināja LZA jauno locekļu vakances 2017. gada vēlēšanām (Senāta lēmumu skatiet 2.lpp.).

Senatori noklausījās divus ziņojumus - "Organiskās sintēzes institūta pieredze mūsdienu zinātnes finansējuma apstākļos" (LZA kor.loc. Osvalds Pugovičs) un "Latvijas Augstākās izglītības un augstskolu attīstības Nacionālā koncepcija 2013.-2020. darbībā" (Latvijas Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra) - un diskutēja ar to autoriem. LZA prezidents Ojārs Spārītis sniedza informāciju par Baltijas
Intelektuālās sadarbības konferenci Somijā (vairāk skat. 3. lpp.). LZA ģenerālsekretārs A. Siliņš izvērtēja LZA Pavasara pilnsapulces norisi, uzteicot pasākuma vadītājus par laika rāmju ievērošanu un izsakot nožēlu par diskusijas trūkumu, ko noteica ierobežotās telpas.

Senāta nākamā sēde plānota 2017. gada 16. maijā.

I. Boldāne-Zeļenkova

Foto: J. Brencis


Pēteris Apinis


Āris Žīgurs


Andrejs Vasiļjevs

Powered by Elxis - Open Source CMS