SVEICAM!

4-09-2008

Mīļo akadēmiķi Mārtiņ Beķer!

No visas sirds sveicam Jūs 80. dzimšanas dienā!

Savā darbā Jūs esat apvienojis neiespējamo – izcilu aktivitāti, labvēlīgu attieksmi pret visu paaudžu kolēģiem un prasmīgu organizatorisko darbu. Un tāpēc mēs lepojamies. Lepojamies ar Jūsu starptautiski atzīto ieguldījumu mikrobioloģijas un biotehnoloģijas jomā, lielo veikumu zinātnes organizatoriskajā darbā un jauno zinātnieku sagatavošanā, ar Jūsu nopelniem valsts emeritēto zinātnieku grantu iedibināšanā un ilggadīgo aktīvo darbību Valsts emeritēto zinātnieku padomes darbā.

Pateicoties par ciešo sadarbību ar Latvijas Zinātņu akadēmiju, novēlam veselību, enerģiju, izturību un možu garu, veiksmi turpmāko radošo ieceru īstenošanā ! Paldies par Jūsu nesen iznākušo objektīvo dzīves atstāstu, un lai Jūsu pamatīgums turpinās jaunos darbos!

Dziļā cieņā un sirsnībā –

LZA prezidents Juris Ekmanis
Senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš
Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas
zinātņu nodaļas priekšsēdētājs Raimonds Valters

2008. gada 31.augustā

Pēdējā atjaunošana 4-09-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS