IN MEMORIAM

4-09-2008

Akadēmiķis
Romāns KĀRKLIŅŠ
(22.02.1928 – 14.08.2008)

Šā gada 14. augustā no mums pēkšņi šķīries ievērojamais Latvijas biotehnologs, LZA akadēmiķis , valsts emeritētais zinātnieks, profesors Romāns Kārkliņš.

Romāns Kārkliņš dzimis 1928.gada 22. februārī Cēsu rajona Raiskuma pagastā zemnieka ģimenē. 1952. gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāti, iegūstot ķīmijas inženiera–tehnologa specialitāti. Jau studiju gados sācis strādāt Rīgas Citronskābes rūpnīcā (vēlāk Rīgas Bioķīmisko preparātu rūpnīca), laika gaitā noiedams ceļu no strādnieka, brigadiera, maiņas inženiera, galvenā inženiera (1953–1982) līdz rūpnīcas direktora (1982 – 1997) postenim. 1952.gadā, būdams tikai 5.kursa students, R.Kārkliņš par līdzdalību jauna izejmateriāla apgūšanā un ieviešanā pārtikas citronskābes ražošanai saņem PSRS Valsts prēmiju (Staļina prēmiju). 1960. gadā viņš aizstāv ķīmijas zinātņu kandidāta disertāciju, 1971. gadā iegūst ķīmijas zinātņu doktora grādu. 1966.gadā, kad rūpnīcu iekļauj LPSR Zinātņu akadēmijas sistēmā kā A.Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūta eksperimentālo bāzi, uz rūpnīcas bāzes tiek organizētas vairākas zinātniskās pētniecības laboratorijas, kas darbojas R.Kārkliņa metodiskā vadībā.

R.Kārkliņa vadībā iegūti produktīvi bioloģiski aktīvi morfoloģiski un fizioloģiski stabili mikroorganismu Aspergillus niger celmi, izstrādāta tehnoloģija citronskābes mikrobioloģiskai ieguvei, kas ieviesta daudzās ārvalstu rūpnīcās. Akadēmiķis piedalījies itakonskābes, kristāliskā lizīna, lopbarības premiksu, vairāku fermentu un medicīnas preparātu mikrobioloģiskās ieguves metožu izstrādāšanā un vairāku organisko skābju biosintēzes (no naftas produktiem) teorētisko pamatu un tehnoloģiju izveidē. Sadarbībā ar Neorganiskās ķīmijas institūta zinātniekiem uz mikrobioloģiskās sintēzes produktu bāzes izstrādāti antikorozijas preparāti.

Romāna Kārkliņa devums zinātnē un tautsaimniecībā ir augsti novērtēts: 1965.gadā viņš saņem LPSR Valsts prēmiju par jaunas itakonskābes iegūšanas metodes izstrādāšanu un ieviešanu ražošanā, 1980.gadā – par vitamīnu un aminoskābju premiksu radīšanu un ieviešanu tautas saimniecībā. 1966. gadā R.Kārkliņam piešķirts LPSR Nopelniem bagātā rūpniecības darbinieka goda nosaukums, viņš apbalvots ar PSRS Darba Sarkanā Karoga ordeni, 1975. gadā viņam piešķirts profesora nosaukums. 1978.gadā R. Kārkliņu ievēl par LPSR ZA korespondētājlocekli, 1982.gadā – par akadēmiķi.

Akadēmiķis ir vairāk nekā 270 zinātnisku publikāciju, 4 monogrāfiju, ap 100 izgudrojumu un patentu autors vai līdzautors, pārdotas 9 licences; viņš vadījis 8 disertāciju izstrādi.

Profesors aktīvi darbojās zinātnes organizatoriskajā darbā. No 1978.gada R.Kārkliņš bija Vissavienības D.Mendeļējeva Ķīmijas biedrības Latvijas nodaļas priekšsēdētājs, kura vēlāk tika pārveidota par Latvijas Ķīmijas biedrību. R.Kārkliņš bija tās prezidents līdz 1994.gadam. Daudzus gadus viņš darbojās Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijās, bija LZA Uzraudzības padomes loceklis.

1997.gadā R.Kārkliņam piešķīra valsts emeritētā zinātnieka goda nosaukums.

Ar savu darba mīlestību, izdomām bagātu zinātnisko darbību, draudzīgu attieksmi pret kolēģiem Romāns Kārkliņš bija iemantojis cieņu un mīlestību. Akadēmiķis Romāns Kārkliņš bija gādīgs ģimenes galva, uzticams dzīves biedrs Regīnai Kārkliņai un labs tēvs divām meitām.

Akadēmiķa gaišo tēlu savā piemiņā saglabās Latvijas zinātnieki un darba kolēģi.

Latvijas Zinātņu akadēmija

Pēdējā atjaunošana 4-09-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS