LEPOJAMIES

20-03-2017

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta sēdē 14. martā tika pieņemts lēmums apbalvot ar LZA Lielo medaļu akadēmiķi, LLU profesori Baibu Rivžu  "Par sociālo zinātņu atziņu pārnesi Latvijas reģionu attīstībā un sieviešu uzņēmējdarbībā laukos, par Latvijas zinātnes un telpas pārveidi atbilstīgi pasaules tendencēm". Balvas pasniegšana un Baibas Rivžas akadēmiskā lekcija notiks 2017. gada LZA Rudens pilnsapulcē.

Akadēmiķe Baiba Rivža ir devusi ievērojamu ieguldījumu sociālo zinātņu atziņu pārnesē, sekmējot Latvijas reģionu attīstību un uzņēmējdarbību laukos, kā arī Latvijas zinātnes telpas pārveidē atbilstoši pasaules tendencēm.

Profesore Baiba Rivža ir vienmēr pratusi savienot intensīvu akadēmisko darbu Latvijas Lauksaimniecības universitātē ar sabiedrisko aktivitāti, tai skaitā Latvijas Zinātņu akadēmijā. Lai minam dažus no pienākumiem: Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente, Latvijas augstskolu profesoru asociācijas priekšsēdētāja, Eiropas Akadēmijas Zinātnes konsultatīvās padomes locekle, Eiropas Lauksaimniecības pārtikas un dabas zinātņu apvienības (UEAA) vadības komitejas locekle, LZA Lauksaimniecības un Meža zinātņu nodaļas priekšsēdētāja. Ļoti svarīga ir zinātnieku iesaistīšanās sabiedrības procesos. Te atzīmēšanas vērts ir akadēmiķes darbības posms LR izglītības un zinātnes ministres amatā, kura darbības laikā bija jūtams atbalsts zinātniski pētnieciskā darba veicējiem.

Akadēmiķes Baibas Rivžas redzeslokā ir tādas tautsaimniecību un sabiedrību ietekmējošas jomas kā strukturālās pārmaiņas apstrādes un pārstrādes rūpniecībā, un to ietekme uz ekonomikas izaugsmi, darbības atbilstības pārvaldības sistēmu pielietojumi, nacionālās inovācijas sistēmas pilnveidošana, loģistikas sistēmu attīstība agrārajā sfērā, bioloģiskās lauksaimniecības konkurētspēja, pilsētu sistēma Latvijā un tās attīstības perspektīvas, saimniekošanas dažādošanas iespējas dažādu plānošanas reģionu saimniecībās, aprites ekonomikas principi, augstākās izglītības loma reģionos un daudzas citas.

Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības ietvaros Baiba Rivža vairāk nekā divdesmit gadus veltījusi mazās uzņēmējdarbības attīstībai laukos, traucējošo faktoru un to novēršanas izpētei. Tiek pētīta lauku vide, kas izsenis bijusi Latvijas ekonomikas balsts.

Pēdējos sešos gados vien Baiba Rivža ir bijusi septiņdesmit deviņu publikāciju, trīs  monogrāfiju, deviņdesmit trīs ziņojumu autore vai līdzautore. Jāatzīmē arī Baibas Rivžas aktīvā pedagoģiskā darbība, kas vainagojusies ar 16 aizstāvētu promocijas darbu vadīšanu.

Papildus darbībai Latvijā akadēmiķe B.Rivža ir plaši atpazīstama un aktīva starptautiskajā zinātniskajā vidē, ko apliecina septiņu starptautisku projektu vadīšana. B.Rivžas starptautiskā aktivitāte ir novērtēta, viņa ir daudzu ārzemju akadēmiju locekle, piemēram, Zviedrijas Karalisko Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā, Krievijas Zinātņu akadēmijā, Georgofili akadēmijā (Itālija), Lietuvas Zinātņu akadēmijā.

Powered by Elxis - Open Source CMS