Konkursi

4-09-2008

KONKURSS

Pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieku vārdisko balvu nolikumu, Latvijas Lauksaimniecības universitāte izsludina pretendentu konkursu

JĀŅA BERGA

vārdiskai balvai agronomijas zinātnē.

Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru pētījumi ir nozīmīgi Latvijai. Balvu piešķir tikai atsevišķam zinātniekam, no autoru kolektīva – vadošajam autoram. Balvas laureāts saņem diplomu un prēmiju profesora mēnešalgas apmērā. Balvas laureātam ir tiesības uzrādīt “Apbalvots ar Jāņa Berga balvu”.

Kandidātus Latvijas Lauksaimniecības universitātes Jāņa Berga vārdiskās balvas pretendentu konkursam var izvirzīt LLU fakultāšu un institūtu domes, LLMZA locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, selekcijas, izmēģinājumu un mācību saimniecību zinātnieku kolektīvi.

Pieteikumi pretendentu konkursam iesniedzami Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zinātņu daļā, Jelgavas pilī, Lielā iela 2, Jelgava, LV–3001, tālrunis 3005685, līdz 2008.gada. 20.oktobrim, pievienojot:

– izvirzītāja ieteikumu;
– izvirzīto darbu vai tā kopsavilkumu;
– autora Curriculum vitae;
– autora parakstītu izvirzītā darba anotāciju.

Iesniegtos darbus vērtēs ar LLU rektora rīkojumu noteikta konkursa komisija. Darbus, kas nav ieguvuši balvu, atpakaļ neizsniedz.

Balvu pasniegs Lauksaimniecības fakultātes jubilejas svinīgajā pasākumā, 2008.gada decembrī.


KONKURSS

Pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieku vārdisko balvu nolikumu, Latvijas Lauksaimniecības universitāte izsludina pretendentu konkursu

JĀŅA BĒRZIŅA

vārdiskai balvai lopkopības zinātnē.

Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru pētījumi ir nozīmīgi Latvijai. Balvu piešķir tikai atsevišķam zinātniekam, no autoru kolektīva – vadošajam autoram. Balvas laureāts saņem diplomu un prēmiju profesora mēnešalgas apmērā. Balvas laureātam ir tiesības uzrādīt “Apbalvots ar Jāņa Bērziņa balvu”.

Kandidātus Latvijas Lauksaimniecības universitātes Jāņa Bērziņa vārdiskās balvas pretendentu konkursam var izvirzīt LLU fakultāšu un institūtu domes, LLMZA locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, selekcijas, izmēģinājumu un mācību saimniecību zinātnieku kolektīvi.

Pieteikumi pretendentu konkursam iesniedzami Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zinātņu daļā, Jelgavas pilī, Lielā iela 2, Jelgava, LV–3001, tālrunis 3005685, līdz 2008.gada. 20. oktobrim pievienojot:

– izvirzītāja ieteikumu;
– izvirzīto darbu vai tā kopsavilkumu;
– autora Curriculum vitae;
– autora parakstītu izvirzītā darba anotāciju.

Iesniegtos darbus vērtēs ar LLU rektora rīkojumu noteikta konkursa komisija. Darbus, kas nav ieguvuši balvu, atpakaļ neizsniedz.

Balvu pasniegs Lauksaimniecības fakultātes jubilejas svinīgajā pasākumā, 2008.gada decembrī.


Latvijas Zinātņu akadēmija, firma
“ITERA Latvija” un RTU Attīstības fonds
izsludina konkursu 2008.gada balvu piešķiršanai
ievērojamiem Latvijas zinātniekiem
un praktiķiem par izcilu veikumu vai mūža devumu
vides, zemes un ģeogrāfijas zinātnes vai par nozīmīgu
vides izstrādes sistēmas veicināšanu.

Pretendentus var izvirzīt LZA locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, firma “ITERA Latvija”, universitāšu senāti un fakultāšu domes. Balvas piešķir īpaša ekspertu komisija.

Izvirzot pretendentus, līdz 26.septembrim divos ekseplāros jāiesniedz šādi dokumenti:

– motivēts izvirzītāja iesniegums;
– ziņas par pretendentu (Curriculum vitee), norādot darba un mājas adresi, telefonu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi;
– izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā);
– izvirzītais darbs (darbu kopa), ja tāds ir publicēts iespiestā veidā.

Apbalvoto zinātnisko vai praktisko darbu viens eksemplārs tiek nodots glabāšanai Akadēmiskajā bibliotēkā, otrs – RTU Attīstības fonda birojā. Materiāli iesniedzami LZA zinātniskajā sekretariātā Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā, 231.istabā, Rīga, LV–1524, tālr. uzziņām 67223931.


E.GUDRINIECES un A.IEVIŅA STIPENDIJU KONKURSS

Latvijas Zinātņu akadēmijas Fonds un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds izsludina konkursu uz akadēmiķu E.Gudrinieces un A.Ieviņa stipendijām ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā 2008./2009. g. Stipendijas Ls 120, – mēnesī uz 10 mēnešiem piešķir konkursa kārtībā, un to mērķis ir veicināt pētījumus ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā un jaunu speciālistu sagatavošanu šajā nozarē.

Konkursam, atbilstoši stipendiju nolikumam, lūdzam pieteikties līdz š.g. 25.septembrim LZA sekretariātā (Akadēmijas lauk. 1, Rīgā, LV–1050, tel. 67225361).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties LZA Fondā vai RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē.


Latvijas Universitātes
BIOLOĢIJAS INSTITŪTS

izsludina konkursu

uz akadēmiskajiem amatiem šādās specialitātēs:

botānikā – asistents – 1 vieta;

zooloģijā, arahnoloģijā – asistents – 1 vieta;

zooloģijā, kukaiņu patoloģijā – asistents – 1 vieta

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža Salaspilī, Miera ielā 3, 230.istabā, tālrunis – 67944988.

Pieteikumam pievienot:

1) biogrāfiju (Curriculum vitae);
2) zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas;
3) publicēto zinātnisko darbu sarakstu (2002–2008);
4) citas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).


Pēdējā atjaunošana 4-09-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS