2017. gada LZA Lielās medaļas laureāti – akadēmiķis Jānis Bārzdiņš un akadēmiķe Baiba Rivža

14-03-2017

Šodien, 14. martā, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts nolēma piešķirt LZA Lielo medaļu akadēmiķim Jānim Bārzdiņam par fundamentāliem pētījumiem algoritmu teorijā un datorzinātnes skolas izveidi Latvijā, kā arī akadēmiķei Baibai Rivžai par ievērojamu devumu Latvijas lauku un reģionu attīstības izpētē.

Akadēmiķis Jānis Bārzdiņš ir viens no datorzinātnes celmlaužiem Latvijā. Pateicoties viņa ilggadīgai nesavtīgai darbībai, Latvijas Universitātē (LU) pēdējās desmitgadēs ir izveidojusies spēcīga datorzinātnes skola, kuru atzīst un ciena nozares speciālisti visā pasaulē. 

Profesors Bārzdiņš ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks, ilgus gadus bijis arī šī institūta direktors. Kopš 1959. gada viņš ir pasniedzējs Fizikas un matemātikas fakultātē, kopš 1995. gada - LU profesors. Viņa vadībā apmācīti tūkstošiem informātikas un datorzinātņu nozares studentu, tai skaitā izstrādātas un aizstāvētas vairāk nekā 20 doktora disertācijas datorzinātnēs. Šie zinātnieki šobrīd ir Latvijas vadošie informācijas tehnoloģijas nozares vadītāji un valsts informācijas sabiedrības aktīvi veidotāji.

Neskatoties uz cienījamo vecumu (š.g. janvārī atzīmējām akadēmiķa 80. jubileju), Jānis Bārzdiņš joprojām aktīvi darbojas gan zinātnē, gan jaunās paaudzes izglītošanā, lasot lekcijas LU Datorikas fakultātē un vadot bakalaura, maģistra un promocijas darbus. Viņš ir uzskatāms par Latvijas vadošo speciālistu algoritmu teorijā, pēdējā laikā īpašu ieguldījumu devis datorizētās semantikas jomā, tai skaitā sekmīgi vadot valsts pētījumu programmas SOPHIS 2. projektu.

J.Bārzdiņa aktīvais zinātniskais darbs ir ievērojami paaugstinājis matemātikas un datorzinātņu prestižu dabas un inženierzinātņu vidū, sekmējot Latvijas zinātnes atpazīstamību pasaulē.

Akadēmiķe Baiba Rivža ir devusi ievērojamu ieguldījumu sociālo zinātņu atziņu pārnesē, sekmējot Latvijas reģionu attīstību un uzņēmējdarbību laukos, kā arī Latvijas zinātnes telpas pārveidē atbilstoši pasaules tendencēm.

Profesore Baiba Rivža ir vienmēr pratusi savienot intensīvu akadēmisko darbu Latvijas Lauksaimniecības universitātē ar sabiedrisko aktivitāti, tai skaitā Latvijas Zinātņu akadēmijā. Lai minam dažus no pienākumiem: Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente, Latvijas augstskolu profesoru asociācijas priekšsēdētāja, Eiropas Akadēmijas Zinātnes konsultatīvās padomes locekle, Eiropas Lauksaimniecības pārtikas un dabas zinātņu apvienības (UEAA) vadības komitejas locekle, LZA Lauksaimniecības un Meža zinātņu nodaļas priekšsēdētāja. Ļoti svarīga ir zinātnieku iesaistīšanās sabiedrības procesos. Te atzīmēšanas vērts ir akadēmiķes darbības posms LR izglītības un zinātnes ministres amatā, kura darbības laikā bija jūtams atbalsts zinātniski pētnieciskā darba veicējiem.

Akadēmiķes Baibas Rivžas redzeslokā ir tādas tautsaimniecību un sabiedrību ietekmējošas jomas kā strukturālās pārmaiņas apstrādes un pārstrādes rūpniecībā, un to ietekme uz ekonomikas izaugsmi, darbības atbilstības pārvaldības sistēmu pielietojumi, nacionālās inovācijas sistēmas pilnveidošana, loģistikas sistēmu attīstība agrārajā sfērā, bioloģiskās lauksaimniecības konkurētspēja, pilsētu sistēma Latvijā un tās attīstības perspektīvas, saimniekošanas dažādošanas iespējas dažādu plānošanas reģionu saimniecībās, aprites ekonomikas principi, augstākās izglītības loma reģionos un daudzas citas.

Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības ietvaros Baiba Rivža vairāk nekā divdesmit gadus veltījusi mazās uzņēmējdarbības attīstībai laukos, traucējošo faktoru un to novēršanas izpētei. Tiek pētīta lauku vide, kas izsenis bijusi Latvijas ekonomikas balsts.

Pēdējos sešos gados vien Baiba Rivža ir bijusi septiņdesmit deviņu publikāciju, trīs  monogrāfiju, deviņdesmit trīs ziņojumu autore vai līdzautore. Jāatzīmē arī Baibas Rivžas aktīvā pedagoģiskā darbība, kas vainagojusies ar 16 aizstāvētu promocijas darbu vadīšanu.

Papildus darbībai Latvijā akadēmiķe B.Rivža ir plaši atpazīstama un aktīva starptautiskajā zinātniskajā vidē, ko apliecina septiņu starptautisku projektu vadīšana. B.Rivžas starptautiskā aktivitāte ir novērtēta, viņa ir daudzu ārzemju akadēmiju locekle, piemēram, Zviedrijas Karalisko Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā, Krievijas Zinātņu akadēmijā, Georgofili akadēmijā (Itālija), Lietuvas Zinātņu akadēmijā.


Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1
e-pasts:
tālrunis: 67223567
fakss: 67821153
www.lza.lv
twitter.com/LZA_LV
https://www.facebook.com/latvijaszinatnuakademija

Pēdējā atjaunošana 14-03-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS