LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļas sēde 2017.g. 2.martā

24-02-2017

LZA ĶBMZN sēde
2. martā plkst. 15:00 LZA 2. stāva Sēžu zālē

Darba kārtībā: 2016. gada Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļas gada zinātniskā atskaite un labāko zinātnes sasniegumu autoru darbu prezentācijas

1. LZA akadēmiķis Pēteris Trapencieris, ĶBMZNpriekšsēdētājs:
   "Pārskats par Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas darbu 2016. gadā "

2. LZA akadēmiķis Māris Turks, RTU Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts:
   "Sēra dioksīda izmantošana augstas pievienotās vērtības produktu sintēzē"

3. Dr.habil.sc.ing. Gundars Mežinskis, RTU Silikātu materiālu institūts:
   "Jauns materiāls un tehnoloģija saules enerģijas kolektoriem"

 
ĶBMZN priekšsēdētājs -  Pēteris Trapencieris
zinātniskā sekretāre Daina Daija - 67220725

Pēdējā atjaunošana 24-02-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS