Aizvadīta "Gada balvas zinātnē 2016" laureātu godināšanas ceremonija

17-02-2017

2017. gada 14. februārī Rīgas Motormuzejā cilvēku pārpildītā zālē, klātesot augstākajām valsts amatpersonām, uzņēmējiem, zinātniekiem, zinātnes draugiem un žurnālistiem, notika vērienīgs pasākums, kurā tika godināti 2016. gada izcilākie sasniegumi zinātnē.

Atklājot "Gada balvas zinātnē 2016" pasniegšanas ceremoniju, LZA prezidents Ojārs Spārītis vēlreiz uzsvēra pēdējo gadu laikā izmisīgi pausto pārliecību par sadarbības, sazobes nepieciešamību izpildvaras, zinātnes un uzņēmēju starpā. Šī doma bija nolasāma arī ceremonijas gaitā - balvu pasniedzēju vidū bija Ministru kabineta, LZA un uzņēmējdarbības vides pārstāvji. Atbalsts sadarbības idejai, kā arī apbrīna Latvijas zinātnieku izcilībai izskanēja gandrīz katrā uzrunā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis, pasniedzot balvu LZA akadēmiķim Andrejam Cēberam un Dr.phys. Kasparam Ērglim, uzsvēra domu, ka šodien godina un izsaka pateicību par ieguldījumu nākotnē ne vien šīs dienas gaviļniekiem, bet arī iepriekšējo gadu laureātiem, kā arī tiem, kas vēl ir tikai ceļā uz šo augsto atzinību. Ministru prezidents atzinīgi novērtēja zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbības aizmetņus, atzīmējot, ka "tas ir pats galvenais, kas būs un radīs nākotni!" Salīdzinot zinātnieku un ministru darbu, viņš teica, ka katram ceļā uz progresu nākas saskarties ar grūtībām un neizpratni un, lai sasniegtu rezultātu, reizēm, nākotnes vārdā, jāpaiet solīti atpakaļ. Savu runu ministru prezidents noslēdza ar aicinājumu - kopā apspriest un domāt par valsts tālāko attīstību, tad būs rezultāts!

Pirms balvas pasniegšanas Dr.phys. Ilgmāram Eglītim Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis pauda lepnumu par valsti, cilvēkiem, gaišajiem prātiem un milzīgo intelektuālo potenciālu, kas atrodas šajā zālē. Viņš izteica atzinību tam, ka Latvijā ir vienlīdz spēcīga kā akadēmiskā zinātne, kas dod zināšanu bāzi, tā arī lietišķā zinātne, kas uz šīs bāzes var veidot tehnoloģijas, jaunus produktus un visu to, kas nepieciešams labākai dzīvei. Viņš uzsvēra augstos sasniegumus visās zinātņu jomās, akcentējot: "Tikai šādi kopā mēs varam labi attīstīties!"

Zinātnes Fonda (ZF) prezidents Valentīns Jeremejevs, kurš pasniedza balvu LZA akadēmiķei Maijai Dambrovai, Dr.pharm. Marinai Makreckai-Kūkai, Dr.pharm. Reinim Vilšķērstam, Dr.pharm. Elīnai Makarovai, Dr.pharm. Jānim Kūkam, LZA korespondētājloceklim Edgaram Liepiņam, izteica savu apbrīnu zinātniekiem, kas sarežģītos ekonomiskos apstākļos spēj darboties starptautiskā līmenī un, neraugoties uz grūtībām, attīstās, un cienīgi nes Latvijas vārdu pasaulē. V. Jeremejevs uzsvēra ZF lomu gan šī un citu pasākumu rīkošanā zinātnes un zinātnieku godināšanai, gan arī darbojoties kā medijam starp zinātniekiem un ražotājiem. Viņš izteica pateicību visiem zinātniekiem, ZF komandai un pasākuma atbalstītājam LNK Industries.

Akcentējot fundamentālā darba par Saules dainām nozīmīgo pienesumu turpmākajos folkloras un etnogrāfijas pētījumos, LZA prezidents O. Spārītis pasniedza balvu bijušajai Latvijas Valsts prezidentei, akadēmiķei Vairai Vīķei-Freibergai. Savā atbildes runā V. Vīķe-Freiberga uzsvēra, ka, lai gan grūti saskatīt ekonomisku labumu no dainu pētniecības (tāpat kā no pētījumiem humanitārajās un sociālajās zinātnēs kopumā), tomēr tās spēj būt noderīgas informatīvā hibrīdkara apstākļos, atgādinot par tautas vērtībām, pašapziņu un pašcieņu.

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja, akadēmiķe Raita Karnīte, vēršot uzmanību, ka ekonomika arī ir sociālā zinātne, un tās pienesums tautsaimniecībai komentārus neprasa, kā arī godinot Latvijas vēsturnieku, mākslas vēsturnieku sasniegumus, augsto apbalvojumu pasniedza Dr.art. Annai Ancānei.

Zinātne kā kultūras daļa - šo domu pirms balvas pasniegšanas Dr.habil.art. Eduardam Kļaviņam, Dr.art. Stellai Pelšei, Mg.art. Anitai Vanagai, LZA goda doktoram Dr.art.h.c. Valdim Villerušam, Dr.art. Katrīnai Teivānei-Korpai, Mg.art. Ilzei Martinsonei, Mg.art. Rūtai Rinkai un Mg.art. Martai Šustei izvērsa LZA Senāta priekšsēdētājs, akadēmiķis Jānis Stradiņš.

LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas priekšsēdētāja, akadēmiķe Baiba Rivža, akcentējot dārza divējādo nozīmi cilvēka dzīvē - vieta, kur gūstam veselīgus pārtikas produktus un kur spējam atveldzēties, "būt paši", nodeva balvu Dr.biol. Lailai Ikasei, Dr.biol. Sarmītei Strautiņai, Dr.agr. Mārai Skrīvelei, Mg.agr. Inesei Drudzei, Dr.agr. Dainai Feldmanei, Dr.agr. Edgaram Rubauskim.

LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas priekšsēdētājs, akadēmiķis Jānis Spīgulis savā uzrunā Latvijas Zinātņu akadēmiju salīdzināja ar Latvijas nacionālo izlasi zinātnē. Viņš pasniedza balvu LZA korespondētājloceklim Guntim Bārzdiņam, Mg. Didzim Goško, Mg. Pēterim Paikenam, Dr.sc.comp. Normundam Grūzītim.

Turpinot J. Spīguļa aizsākto domu, LZA viceprezidents Andrejs Ērglis akcentēja, ka šī izlase veido mūsdienās aktuālās komandzinātnes kodolu, un izteica pateicību klātesošajai, bijušajai premjerministrei Laimdotai Straujumai par viņas darbības laikā izveidoto Zinātnes un inovāciju padomi. A. Ērglis atzīmēja, ka minētā iniciatīva saveda kopā ļoti daudzus cilvēkus, un šī kritiskā masa arī noteica rezultātu - tas bija sākums zinātnes pavasarim, par ko runājam šodien. No LZA viceprezidenta rokām balvu saņēma Bc. Mihails Šišovs, Dr.biol. Jānis Rūmnieks, Dr.biol. Andris Kazāks, Mg. Svetlana Koteloviča, Bc. Ināra Akopjana, LZA akadēmiķis Kaspars Tārs.

LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas priekšsēdētājs, akadēmiķis Pēteris Trapencieris savā uzrunā pievērsa uzmanību Latvijas zinātnes pienesumam un nozīmei starptautiskā mērogā, kas cieši sasaucās ar pētījumu un tā autoriem - Mg. Daci Rasiņu, Mg. Mārtiņu Otikovu, Mg. Jāni Leitānu, Dr. Rosario Recacha, Dr.chem. Oleksandru V. Borisovu (Oleksandr V. Borysov), Mg. Ivetu Kaņepi-Lapsu, Dr.chem. Ilonu Domračevu, Mg. Teodoru Panteļejevu, LZA akadēmiķi Kasparu Tāru, Dr.chem. Kristapu Jaudzemu, LZA korespondētājlocekli Aigaru Jirgensonu, kurus viņš apbalvoja.

Par zinātniekiem kā optimistiem pārākajā pakāpē, kuriem "glāze vienmēr ir pilna" un kas spēj dalīties ar šo optimismu pat ar tik piesardzīgiem cilvēkiem kā uzņēmēji pirms balvas pasniegšanas Dr.sc.ing. Jānim Zandersonam, Dr.sc.ing. Jānim Rižikovam, Dr.sc.ing. Aigaram Pāžem, Mg.chem. Kristīnei Meilei, Dr.sc.ing. Ausmai Tardenakai, Mg.chem. Baibai Spincei, Bc Ancei Pļavniecei, smaidot runāja Latvijas Finieris investīciju projektu vadītājs Kristaps Stankus.

Pasākuma atbalstītāju LNK Group specbalvu uzņēmuma valdes loceklis Dāvids Lipkins pasniedza A. Cēberam un K. Ērglim.

LZA prezidents O. Spārītis, pozitīvi vērtējot lielo konkurenci, kas bijusi starp 2016. gada balvas nominantiem, izsniedza sešus atzinības rakstus autoriem un autoru kolektīviem fundamentālajās un lietišķajās zinātnēs.

 Džeza mūziķi Deniss Paškevičs un Madars Kalniņš kuplināja pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem. Par raitu un atraktīvu ceremonijas norisi rūpējās pasākuma vadītāji Haralds Burkovskis un Inese Čakstiņa.

Īpašs paldies pasākuma atbalstītājiem Zinātnes Fondam un uzņēmumam LNK Industries!

Ilze Boldāne-Zeļenkova

Powered by Elxis - Open Source CMS