Latvijas Zinātņu akadēmijai kārtēja uzvara tiesvedībā ar SIA "Rīgas koncertzāle"

16-02-2017

2017. gada 1. februārī Latgales Apgabaltiesa tiesvedībā starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un SIA "Rīgas koncertzāle" nosprieda piedzīt no SIA "Rīgas koncertzāle" parādu, likumiskos procentus  un tiesas izdevumus, kopā 62 422,17 EUR apmērā. Vienlaicīgi tiesa pilnībā noraidīja SIA "Rīgas koncertzāle" prasību par nomas līguma uzteikuma atzīšanu par prettiesisku, par elektroenerģijas piegādes līguma atzīšanu par spēkā esošu līdz 2024. gada 3l. decembrim un par zaudējumu 7748,32 EUR apmērā piedziņu. Šis spriedums ir kārtējā LZA uzvara tiesas strīdos ar SIA "Rīgas koncertzāle".

Informācija sagatavota sadarbībā
ar LZA pilnvaroto advokātu Sergeju Rudānu.

Avots: www.lza.lv


Pēdējā atjaunošana 25-04-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS