PAR ĪSTERMIŅA ZINĀTNISKĀM VIZĪTĒM 2017. GADĀ

19-01-2017

Ikviens Latvijas zinātnieks var pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei uz ārvalstu zinātnisko centru/institūtu, kas ietilpst Latvijas Zinātņu akadēmijas partnerakadēmiju administrēto institūciju lokā. Vairākas LZA partnerakadēmijas (piem. Igaunijas, Lietuvas, Itālijas, Izraēlas ZA u.c.) atbalsta īstermiņa mobilitātes vizītes neatkarīgi no zinātnieka pamatdarba vietas, t.i. zinātniska institūcija, universitāte vai tml. Vizīšu mērķi var būt visdažādākie: kopīgi pētījumi, sadarbības uzsākšana, darbs bibliotēkā, arhīvos un/vai piedalīšanās zinātniskā konferencē. Pētījumu tematikai nav ierobežojumu, taču vizītes mērķim jābūt saskaņotam ar sadarbības partneri ārvalstīs.

Mobilitātes vizīšu kārtību nosaka LZA Valdes apstiprinātie "Noteikumi par Latvijas zinātnieku īstermiņa mobilitātes vizītēm un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros", kas atrodami LZA mājas lapas http://www.lza.lv sadaļā Starptautiskie sakari/Divpusējā sadarbība.

NB! Lūdzu, ņemiet vērā, ka sadarbībā ar Bulgārijas, Polijas un Ungārijas zinātņu akadēmijām prioritāras ir vizītes divpusējo sadarbības projektu izpildei, taču atbalstītas tiek arī individuālas vizītes. Savukārt jaunais līgums starp LZA un Čehijas ZA (parakstīts 2015. gada decembrī) paredz atbalstu tikai kopīgiem projektiem (ilgums - 3 gadi). 2017. gadā tiks izsludināta pieteikšanās jauniem sadarbības projektiem ar Bulgāriju, Čehiju un Poliju. Lūdzam sekot jaunumiem LZA mājas lapas sadaļā Starptautiskie sakari/Divpusējā sadarbība.

Par vizīšu finansiālo pusi. Akadēmijas pielieto izmaksu sadales modeli, proti, LZA partnerakadēmija finansiāli nodrošina Latvijas zinātnieka uzturēšanos konkrētajā valstī (apmaksā viesnīcas vai tml. izdevumus un līgumā paredzēto dienas naudu) atbilstoši vizītes darba programmai. Svarīgi: vizītes dalībniekam pašam jārisina starptautiskā transporta biļešu samaksas jautājums. LZA, savukārt, nodrošina partnerakadēmiju nominēto zinātnieku uzturēšanos Latvijā un saskaņo zinātnisko programmu. Vieszinātnieki, kas ierodas LZA sadarbības līgumu ietvaros, galvenokārt tiek izmitināti LZA viesu istabās 14. stāvā.

Lūdzam iesniegt pieteikumus 2017. gada vizītēm līdz 14. aprīlim (ja uz kādu no valstīm gada kvota nebūs piepildīta, pieteikumus pieņemsim līdz 2017. gada 2. oktobrim). Informācijai tel. 67227391, mob. 26478619 vai e-pasts:  .

LZA divpusējie zinātniskās sadarbības līgumi

Nr. p.k.

LZA partnerinstitūcija -
zinātņu akadēmija (ZA)

Apmaiņu kvota vai pēc vienošanās (***)

Īpaši nosacījumi un
ieteikumi

2016. gadā izmantoto dienu (vizīšu)skaits

No Latvijas

Uz Latviju

1

Austrijas ZA

***

Tikai Austrijas ZA institūti

-

-

2

Baltkrievijas NZA

50 dienas

-

20 (4)

3

Berlīnes-Brandenburgas ZA

6 nedēļas

Tikai kopprojekti

-

-

4

Bulgārijas ZA

12 nedēļas

61 (9)

35 (4)

5

Čehijas ZA

Tikai kopprojekti

4 (1)

14 (3)

6

Gruzijas ZA

4 nedēļas

-

-

7

Igaunijas ZA

75 dienas

16 (2)

67 (12)

8

Itālijas Nacionālā ZA

60 dienas

-

-

9

Izraēlas ZA

6 nedēļas

-

-

10

Lietuvas ZA

75 dienas

71 (10)

40 (13)

11

Melnkalnes ZA

21 diena

-

-

12

Polijas ZA

100 dienas

18 (2)

32 (4)

13

Slovākijas ZA

21 diena

-

4 (1)

14

Ukrainas NZA

30 dienas

14 (1)

14 (1)

15

Ungārijas ZA

7+7 dienas

1 vizīte (proj.)

1 vizīte (ind.)

6 (1)

28 (4)

16

Zviedrijas Hum. ZA

28 dienas

7 (1)

-

KOPĀ:

197 (27)

254 (46)

LZA partnerakadēmijas, ar kurām par zinātnieku apmaiņu jāvienojas īpaši: Austrijas ZA, Azerbaidžānas NZA, Saksijas ZA , Francijas ZA, Slovēnijas ZA, Somijas ZA.

LZA Starptautiskie sakari

Pēdējā atjaunošana 19-01-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS