LZA nodaļās

19-01-2017

Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa (FTZN)

25. janvārī plkst. 15.00 LZA Senāta sēžu zālē notiks FTZN sēde. Darba kārtībā ietverts FTZN priekšsēdētāja Jāņa Spīguļa sagatavotais pārskats par nodaļas darbību 2016. gadā, divu 2016. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē autoru Dr.phys. Ilgmāra Eglīša (LU Astronomijas institūts) un LZA korespondētājlocekļa Gunta Bārzdiņa (LU MII) ziņojumi, kā arī diskusija par kritērijiem nozīmīgāko sasniegumu zinātnē nominēšanai un FTZN korespondētājlocekļu un īsteno locekļu kandidātu izvirzīšanai. Papildu informācija:  http://www.lza.lv.

Sagatavoja S. Negrejeva FTZN zinātniskā sekretāre

Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa (HSZN)

26. janvārī LZA Sēžu zālē notiks HSZN sēde. Darba kārtībā ietverta iepazīšanās ar kādu no 2016. gada nozīmīgāko sasniegumu zinātnē autoriem, nodaļas plāna 2017. gadam apspriešana un nodaļas padomes apstiprināšana. Precizēta informācija tiks ievietota LZA mājaslapā: http://www.lza.lv.

11. janvārī LZA Portretu zālē HSZN rīkoja ekspertu konsīliju "Eiropas Savienības sociālais modelis un sociālo tiesību pīlārs - ienākumu aspekts". Konsīlija mērķis bija, izmantojot ekspertu pieredzi un veiktajos teorētiskajos pētījumos iegūtās zināšanas un atziņas, saprast, ko Latvijas iedzīvotājiem nozīmē Eiropas sociālā modeļa un sociālo tiesību koncepcijas īstenošana. Starp uzaicinātajiem ekspertiem bija Eiropas Parlamenta deputāti no Latvijas, pārstāvji no ES pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Saeimas komisijām, LR Izglītības un zinātnes ministrijas, LR Kultūras ministrijas, LR Zemkopības ministrijas, LR Labklājības ministrijas, LR Ekonomikas ministrijas, LR Finanšu ministrijas, LR Valsts Kancelejas, ar augstākās izglītības un zinātnes attīstību saistītajām valsts un sabiedriskajām institūcijām, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras u.c. Konsīlija rezultāti, apkopoti "Konsīlija slēdzienā", tiks nodoti valsts atbildīgajām institūcijām, ekspertiem, plašsaziņas līdzekļiem un publicēti tuvākajā "Zinātnes Vēstneša" numurā.

21. decembrī LZA Portretu zālē HSZN rīkoja ekspertu konsīliju "Eiropas civilizācijas krīzes cēloņi un iespējamie risinājumi izejai no krīzes". Konsīlija mērķis bija, izmantojot ekspertu pieredzi un veiktajos teorētiskajos pētījumos iegūtās zināšanas un atziņas, saprast Eiropas civilizācijas krīzes cēloņus, turpmāko norisi un risinājumus nevēlamo seku ierobežošanai. Starp uzaicinātajiem ekspertiem bija Eiropas Parlamenta deputāti no Latvijas, pārstāvji no ES Pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Saeimas komisijām, LR Ārlietu ministrijas, LR Izglītības un zinātnes ministrijas, LR Kultūras ministrijas, LR Ekonomikas ministrijas, LR Labklājības ministrijas u.c.  Konsīlija rezultāti, apkopoti "Konsīlija slēdzienā", tiks nodoti valsts atbildīgajām institūcijām, ekspertiem, plašsaziņas līdzekļiem un publicēti tuvākajā "Zinātnes Vēstneša" numurā.

Sagatavoja L. Griņeviča HSZN zinātniskā sekretāre


Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa
(ĶBMZN)

12. janvārī notika ĶBMZN sēde par Onkolītiskās viroterapijas tēmu, kurā pirmā ziņotāja bija Rīgas Stradiņa universitātes profesore, "Starptautiskā Viroterapijas centra" medicīnas direktore, Latvijas galvenā onkoloģe Dr.habil.med. Dace Baltiņa. Viņas zinātniskā ziņojuma tēma "Onkolītiskā viroterapija laiku lokos: RIGVIR ceļš pie pacientiem ", kurā vērtēta viroterapijas vēsturiskā attīstība pasaulē un Latvijā.

Sēdes turpinājumā LZA akadēmiķis Dr.habil.chem. Ivars Kalviņš nolasīja ziņojumu "Viroterapija - pagātne, tagadne un nākotne ", raksturojot dažādos pasaulē zināmos vīrusu preparātus un to iedarbības, īpaši izceļot preparātu "Rigvir" kā stabilu, nemodificētu imunomodulatoru -mazu vīrusu ar vienķēdes RNS kristāliskuma genomu, kas, neizsaucot imūnreakcijas, organismā atrod melanomas vēža šūnas, iekļūst tajās, savairojas un tā rezultātā iznīcina. Latvijā pacientiem ir atļauts lietot "Rigvir". Sēdes ietvaros LZA akadēmiķi Pēteris Trapencieris, Andris Ērglis un Jānis Stradiņš klātesošajiem nodaļas pārstāvjiem sniedza informāciju par LZA goda doktora kandidātu - Latvijas Ārstu biedrības prezidentu Pēteri Apini. Aizklātās balsošanas rezultātā ĶBMZN izteica savu atbalstu Pētera Apiņa ievēlēšanai par LZA goda doktoru.

Sagatavoja D. Daija ĶBMZN zinātniskā sekretāre

Powered by Elxis - Open Source CMS