VIDZEMES FORUMS "VIEDĀ EKONOMIKA: ZINĀTNE, TEHNOLOĢIJAS UN INOVĀCIJAS"

19-01-2017

VIDZEMES FORUMS "VIEDĀ EKONOMIKA: ZINĀTNE, TEHNOLOĢIJAS UN INOVĀCIJAS"

2017. gada 16. februāris plkst. 13.00 - 17.00

Rīkotāji: Latvijas Zinātņu akadēmija, LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa, Latvijas Pašvaldību savienība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Vidzemes Augstskola

Laiks: 2017. gada 16. februāris no plkst.13.00 līdz 17.00

Norises vieta: Vidzemes Augstskola, Valmiera, Tērbatas iela 10

Dalībnieki: Pašvaldību vadītāji un darbinieki, uzņēmēji, mācībspēki un zinātnes pārstāvji

Foruma mērķis: Analizēt Vidzemes reģiona ekonomiskās izaugsmes gaitu un problēmas, veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizēt Vidzemes reģiona resursus un partnerību uzņēmēju, pašvaldību, augstskolu, t.sk. Vidzemes Augstskolas un zinātnes institūciju starpā.

Uzdevumi:

1) informēt sabiedrību, esošos un potenciālos Vidzemes reģiona uzņēmējus un investorus par sadarbību starp pašvaldību, uzņēmējiem un zinātniekiem Latvijas tautsaimniecības interesēs;

2) akcentēt zinātnes un inovāciju atbalsta sistēmu kā būtisku faktoru, kas veicina  inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādi, attīstību un ieviešanu Latvijas uzņēmumos, ieguldījumu cilvēkresursos, jauno zinātnieku izglītošanu un jaunu darba vietu radīšanu Latvijā;

3) noskaidrot iesaistīto pušu intereses un viedokļus par Vidzemes reģiona iespējām palielināt pēc uzņēmēju pieprasījuma veikto potenciāli komercializējamo akadēmisko un lietišķo pētījumu skaitu.

Darba kārtība:

13.00 - 13.05 uzrunas:

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis

13.05 - 13.20 Māris Kučinskis, LR Ministru prezidents. Zinātnes iespējas un uzdevumi Latvijas ekonomikas attīstīšanai

13.20 - 13.40 Baiba Rivža, LZA akadēmiķe; Sarmīte Rozentāle, ViA profesore. Vidzemes reģiona ceļš uz viedo ekonomiku

13.40 - 14.00 Agita Līviņa, ViA profesore. Izglītības specializācijas iespējas atbilstoši darba tirgus prasībām Vidzemes novadā

14.00 - 14.20 Aivars Starikovs, LZA Ūdeņraža asociācija. Inovācijas transporta nozarē Vidzemē - vai tās ir iespējamas

14.20 - 15.20 Paneļdiskusija "Tehnoloģiju loma inovatīvā pārvaldībā un uzņēmējdarbībā"

Piedalās: Kaspars Osis, ViA Zināšanu un tehnoloģiju centrs; Aivars Sirmais, SIA ZAAO; Andris Jaunsleinis, Pašvaldību savienība, Māris Rehtšprehers, ZS Mazlauri, Ojārs Spārītis, LZA; Jānis Baiks, Valmieras pilsētas pašvaldība

Moderators: Gatis Krūmiņš, ViA

15.40 - 16.10 Kafijas pauze, noslēguma diskusijas

16.10 - 17.00 ViA zinātnisko projektu prezentācijas un to apspriešana


ViA nodrošina pasākuma tiešraidi

Powered by Elxis - Open Source CMS