LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas izbraukuma sēde Ludzā

4-08-2008

 nodalas/lmzn_Ludza.JPG

2008.gada 21.jūlijā Ludzas rajona Pušmucavas pagastā viesu namā „Apsītes smaids” norisinājās Latvijas Zinātņu akdēmijas (turpmak – LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodalas (turpmāk – LMZN) izbraukuma seminārs Zemkopības ministrijas (turpmāk - ZM) finansētā projekta „Forsaita speciālistu tīkla pielietojums lauku politikas atbalstam un lauksaimniecības pētījumu un iekārtu datu bāzes pilnveidošana” (turpmāk – Projekts) ietvaros, kura galvenais uzdevums bija nodrošināt informāciju par pašreizējo situāciju un iespējamiem uzlabojumiem uzņēmējdarbības jomā Ludzas rajonā.

Semināra sākumā profesore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk - LLU) Ekonomikas fakultātes dekāne, Dr. oec. Irīna Pilvere informēja semināra dalībniekus par ZM un LMZN Projektu, kā arī iepazīstināja klātesošos ar iepriekšējo semināru dalībnieku viedokli, vēlāk visi tika aicināti piedalīties diskusijā, kuras laikā tika iegūta informācija par vēlamajiem uzlabojumiem lauku rajonos, iesaistot Ludzas rajona padomes, pašvaldību, zemnieku saimniecību, uzņēmēju, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvjus un citus interesentus. Kopumā seminārā piedalījās vairākā kā 20 dalībnieki.

2008. gada 23. un 24. jūlijā tika organizēta Latvijas Lauku sieviešu asociācijas (turpmāk - LLSA) nometne „Vasaras skola Latgalē” Ludzā un Salnavā. Pasākumā piedalījās arī LLMZA prezidente, akad., prof., Dr. habil oec. Baiba Rivža, uzstājoties ar lekciju „Mentoringa kustības attīstība Latvijā. Sievietes loma politikā un dzīvē”. Dalībniecēm bija iespēja pavadīt laiku radošā gaisotnē, gūt praktiskus padomus no meistariem, sniegt prezentācijas, piedalīties diskusijās un pieredzes apmaiņā.

Pēdējā atjaunošana 14-01-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS