Noslēdzies Zviedru institūta tematiskās partnerības projekts  "ICE - Inovācija. Kreativitāte. Līdztiesība. - Innovation Creativity Equality"

19-01-2017

2016. gadā noslēdzās Zviedru institūta tematiskās partnerības "ICE - Inovācija. Kreativitāte. Līdztiesība" projekts. Tā darbības periods ilga no 2014. līdz 2016. gadam. Šajā laikā notikuši pētījumi, kurus realizēja projekta partneri no piecām valstīm - Zviedrijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas. Latviju projektā pārstāvēja  Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. Projekta darbības laikā notikušas projekta partneru tikšanās, kas bija veltītas dažādu pētniecības praktisko posmu realizācijai.

Viena no pirmajām projekta partneru sanāksmēm tika organizēta Rīgā 2014. gada pavasarī. Gatavojoties šai sanāksmei, visi partneri izstrādāja ziņojumus par sieviešu uzņēmējdarbības un inovāciju potenciālu tūrisma, kultūras un radošo industriju nozarēs. Šajā sanāksmē īpaša uzmanība tika veltīta statistikas materiāla analīzei un pētnieciskās bāzes izveidei.

Otrās tikšanās laikā, kura notika Lietuvā - Kauņā, viens no svarīgākajiem diskusijas jautājumiem bija sieviešu uzņēmējdarbības uzsākšanas praktiskā puse. Kā sievietei kļūt uzņēmējai, kā radīt inovatīvu produktu, kā rast veidus realizēt savus radošos projektus un panākt to pieprasījumu tirgū. ICE seminārs bija iekļauts starptautiskās konferences "The XX Baltics Dynamics Conference" darba kārtībā.

Viens no darba semināriem tika organizēts Baltkrievijā Minskā. Semināru rīkoja Baltkrievijas Republikas Tehnoloģiju Pārneses centra (Republican Centre For Technology Transfer) pārstāvji. Dalībnieki uzstājās ar ziņojumiem par partnerībā iesaistīto dalībvalstu praktizētajām atbalsta metodēm inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanā un stāstīja par individuāliem pozitīviem piemēriem.

2015. gada 2.-3. decembrī Ščecinā (Polija) tika rīkots kārtējais seminārs, kurā, turpinot iepriekšējos semināros aizsākto, pētnieku sagatavotajos ziņojumos tika analizēta pašreizējā situācija sieviešu uzņēmējdarbībā un to iesaistes iespējas radošo industriju un tūrisma biznesa attīstībā un ieskicēti vērtētās problemātikas risinājumi nākotnē. Semināra ietvaros tika diskutēts par vairākiem jautājumiem. Kas varētu turpināt aktīvi strādāt projekta tematikā partnervalstīs nākotnē?  Kāda veida organizācijas varētu būt spēcīgi partneri šādam darbam turpmāk? Kādi  trūkumi ir esošajās atbalsta sistēmās?

Latvijā, kā iespējamos turpinātājus ICE ideju realizācijai, būtu jāmin organizācijas, kas jau ieguvušas praktisku pieredzi sieviešu uzņēmējdarbības un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībā. Tāda, piemēram ir, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa (turpmāk - TEPEK), sākotnēji Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs, kas  savu darbību uzsāka 2005. gada novembrī. Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas mērķis: veicināt zinātnieku un komercsabiedrību sadarbību, intelektuālā īpašuma aizsardzību un pētniecības rezultātu komercializāciju LLU. Vairāk par centru: http://www.inovacijas.llu.lv/. Sadarbībā ar TEPEK radīti produkti un darbojas uzņēmumi SIA "Lat Eko Food" (http://www.latekofood.lv/), SIA "Felici" (www.musli.lv), SIA DABBA (http://www.dabba.lv/) un citi.

Semināra darba kārtībā bija iekļauta arī vizīte Ščecinas ražotāju uzņēmumos. Dalībnieki apskatīja radošo telpu "OFF Marina" (http://off-marina.pl), kas tiek veidota pamestas mēbeļu rūpnīcas teritorijā kā degradētas vides revitalizācijas projekts, tika apmeklēts tekstila ražošanas ģimenes uzņēmums - fabrika "OK Super" (http://oksuper.pl/strona/o-nas), kā arī iepazīta Ščecinas mākslas akadēmija "Akademia Sztuki/ Centrum" (http://www.akademiasztuki.eu/), kas ir aprīkota ar modernu ierakstu studiju, filmēšanas laukumu ar visplašākajām specefektu radīšanas iespējām, modernām klasēm un plašu fonotēku. Akadēmijai ir milzīga nozīme radošo industriju potenciāla realizācijā.

2016. gada 5. oktobrī Briselē notikušajā noslēguma pasākumā tika apkopots viss divu gadu laikā paveiktais. Projekta dalībnieki dalījās iespaidos par sadarbību un pārdomāja jaunas sadarbības iespējas nākotnē. Ar īpašu prezentāciju no Latvijas pasākumā viesojās uzņēmēja Daiga Latkovska, kuras uzņēmums "TĒMA" darbojas modes industrijas nozarē (http://www.tema-mode.lv/index.php/kas-ir-tema). Daiga demonstrēja uzņēmumā radītos tērpus un aksesuārus un stāstīja par pieredzi uzņēmējdarbības uzsākšanā.

Viens no nozīmīgākajiem projekta noslēguma rezultātiem ir kopīgi izstrādātā rokasgrāmata "Collaboration Synergy of the ICE and EKOSOC-LV Projects" (Projekta ICE un VPP EKOSOC-LV sinerģiskā sadarbība).

Latvijā grāmata papildināta un izdota sadarbībā ar Valsts pētījumu programmu  EKOSOC-LV. Grāmatas atvēršanas seminārs "Mazās uzņēmējdarbības loma teritorijas attīstībā: 20 gadu pieredze" norisināsies 2017. gada 2. februārī plkst 13. 00, LZA Senāta zālē.

Sagatavoja: V. Zaļūksne
LZA LMZN zinātniskā sekretāre

Pēdējā atjaunošana 19-01-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS