Diskusija "Mūsdienu sabiedrības sociāli ekonomiskā attīstība" LZA

16-12-2016

2016. gada 17. novembrī notika Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Ekonomikas institūta (EI) sadarbībā ar valsts pētījumu programmu ECOSOC-LV organizētā starptautiskā apaļā galda diskusija "Mūsdienu sabiedrības sociāli ekonomiskā attīstība". To atklāja LZA viceprezidents Andrejs Krasņikovs un EI vadītāja Ņina Linde.

Diskusijas mērķi bija: 1) diskutēt par izaicinājumiem ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā jomā; 2) izvirzīt ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstības prioritātes; 3) noteikt pamatuzdevumus, kas būtu risināmi Ekonomikas foruma laikā 2017. gada 21. aprīlī.

Atklājot diskusiju, LZA viceprezidents Andrejs Krasņikovs pievērsās ar ekonomikas attīstību un izaugsmi saistītām problēmām, to specifikai un nepieciešamībai akadēmiskajiem pētniekiem arvien aktīvāk iesaistīties sociāli ekonomisko un inovatīvo jautājumu risināšanā Latvijā, panākot, ka viņi tiek sadzirdēti visaugstākajā līmeni. Īpašu uzmanību viņš veltīja nelabvēlīgām izmaiņām demogrāfiskajā situācijā un nabadzības līmenim, pasvītrojot to izpētes nepieciešamības augošo aktualitāti.

Diskusijā uzstājās: A. Rostovskis (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents un padomes priekšsēdētājs, uzņēmējs, Latvija) "Esošā ekonomiskā situācija un risinājumi uzņēmēja redzējumā"; P. Bernabei (ekonomiste, uzņēmēja, A. Meneghetti Zinātnisko un humānistisko pētījumu fonda prezidente, Šveice) "Sociāli ekonomiskās attīstības tendences Eiropā un pasaulē"; B. Rivža (ekonomikas zinātņu doktore, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, Valsts pētījumu programmas ECOSOC-LV vadītāja, Latvija) "Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi".

Diskusijā, kas savā ziņā sasaucās ar šī gada 7. jūnijā notikušajā apaļā galda diskusijā iztirzātajām problēmām, aktīvi piedalījās zinātnieki, politiķi un pārstāvji no valsts un pašvaldību institūcijām. Diskusijas gaitā tika apspriestas ekonomikas jaunākās attīstības problēmas un tendences, prioritārie izaicinājumi ekonomistiem, sociologiem, politiķiem zinātnē un pētniecībā, kas it īpaši saistās ar starpdisciplināri orientētiem pētījumiem Latvijas ekonomiskās identitātes, cilvēkpotenciāla un inovāciju attīstības kontekstā.

Diskusijā apspriesto jautājumu paplašināts kopsavilkums ir pieejams LZA Ekonomikas institūtā.

Ņ. Linde, LZA EI direktore

 

Foto: LZA EI

Powered by Elxis - Open Source CMS