LZA Lielās medaļas laureāta Tālava Jundža pateicības vārdi Borisa un Ināras Teterevu fondam

1-12-2016

24. novembrī man bija ļoti liela un nozīmīga diena - Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas saņemšana. Svinīgajā ceremonijā tika nolasīta Borisa un Ināras Teterevu apsveikuma vēstule man - apbrīnoju, cik zinoši un rūpīgi tajā atsegti tie darbi par kuriem tiešām lepojos arī es pats. Tā vien šķiet, ka apsveikuma vēstule nākusi no tuviem, seniem un zinošiem draugiem. Tas man tiešām sagādāja lielu gandarījumu un patiesu prieku. Paldies!

LZA Lielajai medaļai jūsu fonds pievienoja naudas balvu, kuras apjoms pārsniedz viena Latvijas zinātnieka vidējos gada ienākumus. Es apbrīnoju, ar kādu rūpību un iejūtību gatavota šī balva, jo pat tādu salīdzinošu sīkumu kā nodokļa nomaksu Fonds pilnībā ņēmis savā ziņā.

Es zinu, ka jūs neesat Latvijas bagātākie cilvēki, bet tas, ka jau gadiem ilgi jūs atbalstāt kultūru, mākslu un tagad arī zinātni liecina par jūsu gara bagātību un dāsnumu patiesām vērtībām.

Powered by Elxis - Open Source CMS