LZA Lielās medaļas laureāta Romana Lāča pateicības vārdi apbalvojumu saņemot

1-12-2016

Mecenātisms un labdarība rada labestību un pateicības jūtas saņēmējam un, iespējams, ļoti, ļoti daudziem ar to saistītiem cilvēkiem. Šī jūtu garīgā enerģija noteikti sasniedz gan labdarības iniciētāju, gan labdarības patieso realizētāju. Ar to saprotu LZA un godinātos Ināru un Borisu Teterevus, kuru mecenātisms Latvijā ir plaši zināms. Esmu pārliecināts, ka viņi jutīs šo enerģiju un savukārt vairos to atkal tālāk. Labdarības stipendijas pirmā radītā reakcija bija - atbildēt tāpat - ar kaut ko nozīmīgu, ar labu citiem. Varbūt tā ir ar to ierosinātā labdarība, ziedojot daļu līdzekļu Latvijas neatkarības svētākai un ļoti simboliskai vietai - Brāļu kapu fondam, pieminot līdzekļu izcelsmi. Par to izjūtu milzīgu gandarījumu. Stipendija dod zināmu brīvību, izvēles un iespēju brīvību attīstīt zinātnisko profesionālo aktivitāti, piedaloties dažu starptautisku simpoziju, konferenču darbībā nākamajos gados. Stipendija būs ieguldījums dažu centīgu jauno zinātnieku un profesionālu praktiķu atbalstam viņu augšanai un izglītībai. Tas būs svētīgi un atkal patiesi radīs gandarījumu un prieku.

Paldies par LZA Lielo medaļu un nozīmīgo stipendiju!

Powered by Elxis - Open Source CMS